Samenwerken en ondersteunen

UWV werkt samen met publieke en private partijen. We willen de publieke taken goed kunnen blijven uitvoeren binnen het steeds veranderende terrein van werk en inkomen. Daarom faciliteren we de veranderingen door middel van samenwerking en ondersteuning met een ‘uitgestoken hand’. Dit houdt in dat we onze partners van dienst zijn en nieuwe mogelijkheden opzoeken, zodat ook zij hun taken op een goede manier kunnen blijven uitvoeren.