Als extern consultant maakte Ronald Oomen kennis met UWV. Omdat het ICT landschap zo interessant en groots is, besloot hij in dienst te treden. Met zijn achtergrond in Information Engineering is Ronald een welkome aanvulling. Ronald is inmiddels doorgegroeid naar Teammanager bij het Test Service Centrum van UWV. Ronald: ‘Om sneller in te kunnen spelen op wetswijzigingen en marktbehoeften, zet UWV volop in op testautomatisering. Immers, met automatische validatie is er én een snelheidsslag én een kwaliteitsslag te maken.’

Dat betekent ook wendbaarder en flexibeler werken, wat een (cultuur)verandering met zich meebrengt. Ronald ervaart dit momenteel al op een positieve manier. ‘Ik merk dat er al een verschuiving plaatsvindt, een zogenaamde 'shift left beweging'. Testen en kwaliteitszorg verschuiven meer naar de voorkant van het proces. Deze beweging kom je overal in de markt tegen en ook bij UWV. Mooi om te zien is dat collega's sneller bij elkaar langs lopen en ze meer open zijn in de communicatie. Er wordt meer in ketens en eindresultaten gedacht in plaats van in taakgericht werken.’ Ronald zijn eigen ervaring hierin is voortgekomen uit de procesaanpassing van Testen. ‘Ik zat in een multidisciplinair team met managers, testers en een extern consultant en wij zorgden ervoor dat wij informatie verkregen vanuit de klant. Wij hebben in twee periodes mooie resultaten bereikt. Mijn ervaring is dat de samenwerking veel sneller en efficiënter verliep’.

Ronald: ‘Als we kijken naar de toekomst zal er naar verwachting behoorlijk wat veranderen met betrekking tot het werk en de plek van testers in de organisatie. Momenteel worden alle testers aangestuurd vanuit het centrale Test Service Center en werken zij dagelijks binnen verschillende divisies. In de toekomst zal waarschijnlijk de uitvoering van testen ten behoeve van de voortbrengingsprocessen ook decentraal worden uitgevoerd. Als die expertise decentraal nodig is, dan kan die specialistische test (denk aan bijv. security/performance enz.) daar ook worden ingezet.’

‘Bezig met actieve kennisdeling’

Kennisdelen en samenwerken staat centraal in ons gedachtegoed. ‘Binnen TSC staat actieve kennisdeling hoog in het vaandel. Vanuit TSC is er een zogenoemde PEP (Persoonlijk Effectiviteits Programma) opgestart waar kennis wordt gedeeld voor en door IV-ers. Naast deze sessies is er ook aandacht voor het delen van specifieke vakkennis. Er zijn recent binnen het Test Service Center zogenoemde 'Guilds' opgericht. Dit zijn een soort 'gildes' waarbij specialistische kennis met collega's die een soortgelijke functie vervullen wordt gedeeld en er ontwikkelingen worden bijgehouden’. 

Ronald, die in Almere samenwoont met zijn vriendin en twee dochters, is een fervent wintersporter. Komend jaar staat hij zelfs twee keer op de lange latten. Hoe combineer je dat? ‘Mijn werk voor UWV betekent én een goede werk-privé balans én regie over mijn agenda. Daardoor heb ik genoeg flexibiliteit om mijn twee dochters naar school te brengen.’

Terug