Werken in het primaire proces

geplaatst op 29 mei 2020

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken negen mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee voldoet deze instantie ruimschoots geldt. Bovendien zijn het allen hoogopgeleide specialisten. Het toverwoord? Samenwerking.

nlwerkt_vb_600x338

Tekst Iris Koomen - Beeld Medea Huisman

Werk doen waarvoor je opgeleid bent is voor mensen met een arbeidsbeperking net zo belangrijk als voor anderen. Iedereen wil doen waarvoor hij of zij gestudeerd heeft.’ Aan het woord is Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De rijksdienst is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De 347 medewerkers stimuleren eigenaars, beheerders en overheden om waardevol erfgoed goed te onderhouden en te bewaren voor de toekomstige generaties. Dat erfgoed bestaat uit monumenten, de Rijkskunstcollectie, historische landschappen en archeologie. Negen van de werknemers hebben een arbeidsbeperking.

Primaire proces

Lammers vervolgt: ‘Bij veel bedrijven worden speciaal functies gecreëerd voor mensen met een beperking, maar dat doen wij juist niet. We zijn een inhoudsgedreven organisatie en wij willen graag dat alle medewerkers mee kunnen doen in het primaire proces. Dat betekent dus dat we bijvoorbeeld archeologen, cultuur historici en architectuurhistorici zoeken met een arbeidsbeperking. Ik ben ervan overtuigd dat mensen pas duurzaam onderdeel kunnen worden van onze organisatie, als ze aansluiting kunnen maken op de inhoud van het werk. Het is niet per se makkelijk om geschikte kandidaten te vinden. Er zijn bijvoorbeeld al überhaupt niet zo veel archeologen, laat staan met een beperking. De zoektocht naar goede kandidaten vraagt best wat inspanning. We zoeken in ons eigen netwerk, bijvoorbeeld via LinkedIn, en door actief uit te dragen dat we een inclusief personeelsbeleid hebben. Het WerkgeversServicepunt Amersfoort helpt ons om kandidaten te vinden. Ook voor hen is het zoeken van kandidaten een intensieve klus. Inmiddels werkt er iemand bij ons voor het monumentenregister, die theologie heeft gestudeerd. Hij werkt ook mee aan het programma religieus erfgoed. Een andere collega, die geografie heeft gestudeerd, werkt op de afdeling landschap, een bestuurskundige werkt op de beleidsafdeling. Werk op niveau, uitgevoerd door collega’s op niveau.’

nlwerkt_vb_300x300 ‘Bij veel bedrijven worden speciaal functies gecreëerd voor mensen met een beperking. Dat doen wij juist niet’
Susan Lammers

Netwerk

Rosa Bouwman, accountmanager bij het WSP, beaamt dat. ‘We werken nu ongeveer 2,5 jaar samen om de juiste medewerkers te zoeken. De rijksdienst zoekt hoogopgeleide mensen, terwijl het grootste deel van de kandidaten die we beschikbaar hebben geen hbo- of universitaire opleiding heeft. Toen ik de vraag naar werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt voor het eerst van de RCE kreeg, maakte zij duidelijk dat zij alleen mensen wil aannemen die kunnen deelnemen aan het primaire proces. Ik heb toen aangegeven dat het lastig zou worden, maar we zijn er samen voor gegaan. Hoe we dan toch mensen vinden? Vooral via de netwerken van zowel de RCE als van UWV. Ik ben accountmanager voor werkgevers, maar ik werk binnen UWV heel nauw samen met andere afdelingen, zoals met de afdeling Intensief, die Wajong-kandidaten begeleidt. Steeds meer mensen binnen UWV weten dat de RCE een specifiek type werknemer zoekt, die wetenschap heeft zich als een olievlek verspreid. Komt er een hoogopgeleide Wajonger voorbij die in het profiel van de RCE past, dan wordt die naar mij doorgestuurd.’

Voorzieningen en subsidies

De samenwerking met RCE verloopt vanaf het begin af aan heel prettig, vindt Bouwman. ‘Riet Smal van de RCE, die nu net met pensioen is gegaan, gaf kandidaten die ik aandroeg altijd een kans, ze mochten altijd op gesprek komen. Soms was iemand niet geschikt om bij de rijksdienst te komen werken, maar zag ze wel een kans voor diegene bij een ander overheidsonderdeel en stuurde ze de kandidaat door. Toen het ons de eerste paar keren was gelukt om iemand aan een baan te helpen bij de RCE, en ik zag wat dat met die werknemers deed, dacht ik: zie je nou wel, het kan! Iemand aan werk kunnen helpen geeft heel veel energie en voldoening.’ Ook op het gebied van voorzieningen en subsidies regelen is de samenwerking soepel. Bouwman: ‘Er werkt bij RCE een geograaf met een progressieve spierziekte. Daar moet best veel voor geregeld worden, bijvoorbeeld een spraakcomputer. Omdat hij daarmee moest leren omgaan, hebben we de periode van zijn proefplaatsing verlengd naar 6 maanden zodat hij de tijd had om te leren werken met de spraakcomputer. Lammers: ‘We proberen maatwerk te leveren voor iedereen. Iemand die blind is, heeft weer andere aanpassingen nodig dan iemand met een autistische beperking. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat iedereen zelfstandig naar de eigen werkplek kan. Voor collega’s in een rolstoel moeten deuren worden aangepast. Het vraagt heel veel vasthoudendheid en tijd om dat bij de verhuurder van ons pand voor elkaar te krijgen.’

Intrinsieke motivatie

Binnen de RCE is een groot draagvlak voor dit beleid. Lammers: ‘Collega’s houden rekening met elkaar. Zo is er een collega met MS die veel energie kan besparen door niet in de spits te reizen. Collega’s plannen de vergaderingen waar zij bij moet zijn dus niet in aan het begin of einde van de dag. Rosa: ‘Op het afscheid van Riet sprak ik iemand van een afdeling waar een kandidaat van ons werkt. Hij vertelde dat hij het zo mooi vond dat ze dit RCE-beleid met de hele afdeling omarmd hebben. Dat het afdelingsteam er nader tot elkaar door was gekomen, doordat ze met zijn allen ‘zorgen’ voor iemand. Je ziet dat de RCE het personeelsbeleid vanuit een intrinsieke motivatie uitvoert en ook uitdraagt, en dan klopt het. Voor de subsidies moet je het niet doen, je moet het doen omdat je ruimte wilt bieden aan verscheidenheid en een inclusieve organisatie wilt zijn.’

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten