Integriteitsdashboard UWV 2022: Gevoel van veiligheid stijgt verder

geplaatst op 23 september 2022

UWV maakt sinds 2011 elke twee jaar de balans op van de eigen integriteit. De resultaten worden in een Integriteitsdashboard gepresenteerd. Op nagenoeg alle onderdelen is de afgelopen twee jaar verbetering geboekt, zo blijkt uit het onlangs verschenen Integriteitsdashboard 2022.

Het dashboard wordt samengesteld aan de hand van een vragenlijst over integriteit die aan alle medewerkers wordt verzonden en gegevens en over de interne integriteitsorganisatie en –activiteiten, zoals de ontwikkeling van een intern netwerk van vertrouwenspersonen. De pijlers waarop integriteit bij UWV wordt gemeten zijn: preventie, klimaat en vangnet & naleving. Preventie, het ontwikkelen van een interne organisatie waarin integriteitsschendingen worden voorkomen en integer gedrag wordt gestimuleerd, scoorde 5 procentpunt hoger dan in 2020 (van 85 naar 90 procent). Het klimaat, hoe medewerkers integriteit ervaren in hun dagelijkse werk ging van 81 naar 86 procent. Bij de pijler vangnet & naleving gaat het onder andere over de bekendheid met loketten waar medewerkers terecht kunnen en of medewerkers iets gedaan hebben met door hen waargenomen schendingen (95% geeft aan dat dit het geval is). De score bleef hier nagenoeg gelijk.

Van de medewerkers geeft 83% aan dat ze een veilig klimaat ervaren om morele dilemma’s te bespreken. Het overgrote deel (92%) is bekend met de gedragscode en 89% geeft aan dat de leidinggevende het goede voorbeeld geeft. Ondanks dat medewerkers een veilig klimaat ervaren is er verbetering mogelijk op de onderdelen bespreekbaarheid en aanspreekbaarheid.

Voor UWV is het belangrijk om bij dit thema ook de ‘blik van buiten’ nadrukkelijk mee te nemen in de vorm van een externe Commissie van Integriteitsdeskundigen (CID). Deze geeft adviezen over het dashboard en gaat ook in gesprek over de resultaten binnen UWV. Voorzitter van de CID Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit: ''Ik wil beginnen met te zeggen dat ik onder de indruk ben van hoe UWV met integriteit omgaat. Wat UWV doet op het gebied van integriteit is uniek in Nederland. Dat is een compliment waard aan UWV en al zijn medewerkers. Als CID waarderen we wat goed gaat en doen suggesties over wat beter kan. Dit genereert meer inzicht en enthousiasme in de organisatie. Integriteit doe je niet omdat het moet en het een last is, maar omdat je het wilt en het een lust is. En dat zien we terug bij UWV.’

Maarten Camps, voorzitter van de Raad van Bestuur UWV: ‘Integriteit is zeer belangrijk voor UWV. We werken met publiek geld voor kwetsbare mensen die van ons afhankelijk zijn. Die moeten erop kunnen vertrouwen dat ze met respect worden behandelden op een zorgvuldige manier krijgen waar ze recht op hebben. Daarnaast is het van belang dat onze 22.000 medewerkers een veilige werkomgeving hebben waarin dilemma’s bespreekbaar zijn. Integriteit is van ons allemaal. Integriteit en een veilig klimaat, daar levert iedereen een bijdrage aan. Uiteindelijk wordt integriteit vormgegeven in alle teams, door al onze 22.000 medewerkers’.

Irene Vroomans, hoofd Bureau Integriteit van UWV: ‘Het dashboard laat mooie resultaten zien waar we trots op mogen zijn, maar er zit ook nog ruimte voor verbetering. Ik vind het goed te zien dat het gevoel van veiligheid is toegenomen, dit zet de deur nog meer open voor het goede gesprek intern. Dat gebeurt in de praktijk nog niet altijd en dat is wel waar we heen willen. Integriteit en het bespreken van (morele) dilemma’s moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van ons dagelijks werk. Want alleen zo kunnen we er voor zorgen dat we met elkaar een veilig werkklimaat hebben.

Factsheet Integriteit 2022 (pdf, 216 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten