Veruit meeste toekenningen vijfde periode NOW naar horeca

geplaatst op 31 mei 2021

Ruim 40 procent van de toegekende aanvragen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt van werkgevers uit de sector horeca en catering. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde UWV-factsheet met informatie over de eerste bijna 19.000 toegekende aanvragen. Daarvan waren er bijna 8.100 afkomstig van horecawerkgevers, samen goed voor een (eerste) voorschot van 101 miljoen euro.

Werkgevers kunnen sinds 6 mei een aanvraag indienen voor de vijfde periode NOW. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. De maximale tegemoetkoming is 85 procent van de loonkosten bij volledig omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

In totaal 380 miljoen euro uitgekeerd

In totaal zijn er tot nu toe zo’n 25.000 aanvragen voor de vijfde periode NOW binnengekomen. De factsheet is gebaseerd op de 19.866 verwerkte aanvragen tot en met vrijdag 28 mei. Daarvan zijn er 18.982 goedgekeurd. Deze werkgevers, met in totaal zo’n 375.000 werknemers, hebben de eerste termijn van hun voorschot ontvangen, in totaal 380 miljoen euro. Het verwachte omzetverlies is gemiddeld 61 procent.

Factsheet geeft cijfers per sector, regio en bedrijfsgrootte

De factsheet die UWV vandaag publiceert geeft inzicht in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

  • Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren horeca en catering (8.095), overige commerciële dienstverlening (2.924) en detailhandel (1.977);
  • Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector horeca en catering (€ 101 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (€ 87 miljoen) en overige commerciële dienstverlening (€ 44 miljoen);
  • Veruit de meeste toekenningen, 11.204 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 118 toegekende aanvragen;
  • Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (3.202), gevolgd door Rijnmond (1.489) en Haaglanden (1.030).

Klik hier (pdf, 238 kB) voor de volledige factsheet

53.000 aanvragen definitieve berekening eerste periode NOW

UWV is inmiddels ook bezig met de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste en tweede periode NOW. Voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020) kunnen werkgevers daarvoor sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen. Van de 139.500 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen over de eerste periode NOW hebben zo’n 53.000 dat inmiddels gedaan. Daarvan zijn er tot nu toe 43.000 verwerkt. De periode loopt nog tot en met 31 oktober 2021.

Voor de tweede periode NOW (juni-september 2020) kan de definitieve berekening worden aangevraagd sinds 15 maart 2021. Van de 64.000 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen over de tweede periode NOW hebben nu bijna 9.000 werkgevers zo’n aanvraag ingediend. Daarvan zijn er ruim 6.000 verwerkt. Werkgevers hebben nog tot en met 5 januari 2022 om de definitieve berekening voor de tweede periode NOW aan te vragen.

Het voorschot dat werkgevers hebben ontvangen is gebaseerd op de loonsom in de referentiemaand en het geschatte omzetverlies. Bij de definitieve berekening stelt UWV op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom over de betreffende periode vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan – bij hetzelfde of hoger omzetverlies dan van te voren ingeschat - leiden tot een nabetaling of – bij een dalende loonsom en/of minder groot omzetverlies dan van te voren ingeschat - een terugvordering. In ongeveer 40 procent van de verwerkte aanvragen is tot nu toe sprake van een nabetaling, in 60 procent van de gevallen betreft het een terugvordering.

Meer hierover is te vinden in de brief die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dat een groot deel van de werkgevers te maken krijgt met een terugvordering, komt niet onverwacht. Niettemin kan terugbetalen voor werkgevers lastig zijn. Werkgevers kunnen daarom een ruime betalingsregeling treffen met UWV.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten