UWV vordert onterechte betalingen bij specifieke groep WW naar ZW niet terug

geplaatst op 08 september 2021

UWV neemt frequenter zijn processen onder de loep omdat we onze dienstverlening blijvend willen verbeteren. Complexe samenloop van regelgeving die kan leiden tot ongewenste situaties in de uitvoering maakt dit extra belangrijk. UWV zet hierbij onder andere steekproeven in. Onlangs is uit één van deze steekproeven gebleken dat in 2019 en 2020 een deel van de mensen met een samenloop van WW- en ZW- of WAZO-uitkering mogelijk te veel uitkering heeft ontvangen. De ZW- of WAZO-uitkering moet in mindering worden gebracht op de WW-uitkering. Eerste onderzoek heeft uitgewezen dat dit in 2020 bij circa 1200 mensen niet is gebeurd. Om diverse redenen heeft UWV besloten in deze specifieke situatie af te zien van terugvordering.

Wanneer het iemand ‘redelijkerwijs duidelijk’ kan zijn dat er sprake is van een te hoge uitkering vordert UWV het te veel ontvangen bedrag normaal gesproken altijd terug. Omdat samenloop van verschillende uitkeringen complex kan zijn is dat hier lastig vast te stellen. Daar komt bij dat uit steekproeven naar boven is gekomen dat een deel van de mensen in deze situatie hierover contact heeft gezocht met UWV, waaraan niet altijd adequaat gehoor is gegeven. Deze mensen valt hierin dus niets te verwijten. Bovendien kan de impact op cliënten groot zijn vanwege fiscale consequenties en de mogelijke gevolgen voor zorg- en huurtoeslag. De periode waarin mogelijk te veel uitkering is ontvangen ligt bovendien één à twee jaar in het verleden. Dit bij elkaar opgeteld heeft UWV doen besluiten niet over te gaan tot terugvordering.

Guus van Weelden, lid RvB UWV: ’We onderzoeken continu of we onze processen en dienstverlening verder kunnen verbeteren. We geven hier prioriteit aan. Ook in de toekomst blijven we zoeken naar verbetermogelijkheden in onze processen zodat we fouten kunnen voorkomen en de kwaliteit verder kunnen verhogen. Wanneer we toch nog een fout maken is er gelukkig steeds meer ruimte om bij het oplossen daarvan de mens centraal te zetten en niet alleen de regels. Zeker als UWV niet adequaat heeft gehandeld’.

Extra controles ingevoerd

Vanaf 1 januari 2021 voert UWV extra controles uit die gericht zijn op het in de toekomst voorkomen van deze fout.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten