Te vroeg vernietigen documenten heeft geen gevolgen voor uitkering klanten

geplaatst op 24 maart 2021

UWV heeft geconstateerd dat door een fout in de interne bedrijfsvoering documenten zijn vernietigd vóór het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Het gaat daarbij om fysieke documenten van bijna 16.000 mensen met een lopende (Wajong)uitkering. UWV garandeert dat dit voor hun uitkering geen nadelige gevolgen heeft. UWV-bestuurder Nathalie van Berkel: ‘Het is onze fout, daar mogen klanten niet de dupe van worden.’

De afgelopen drie jaar is UWV bezig geweest met de opschoning van archiefbestanden, waarbij fysieke documenten werden vernietigd waarvan de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Onlangs kwam aan het licht dat daarbij documenten voortijdig zijn vernietigd zonder een dubbelcheck op nog lopende uitkeringen. UWV betreurt ten zeerste dat dit is gebeurd. Het proces is meteen stilgelegd en UWV is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de fout om herhaling te voorkomen. Een deel van de documenten kan mogelijk nog hersteld worden, omdat de informatie ook elders in de UWV-systemen beschikbaar is.

Het gaat voornamelijk om documenten van meer dan tien jaar geleden die betrekking hadden op sociaal-medische beoordelingen van mensen met een langlopende Wajonguitkering (met name oude Wajong). De documenten waren nog niet gedigitaliseerd. De belangrijkste vraag voor UWV is nu: kan dit gevolgen hebben voor de uitkering van deze mensen? Dat is als eerste onderzocht en dat is niet het geval. Voor de verstrekking van de uitkering zijn deze documenten niet nodig en alle benodigde informatie voor de betaling van de uitkeringen is gewoon nog aanwezig. Daarover hoeft niemand zich dus zorgen te maken. Mochten zich in individuele situaties toch nog andere consequenties voordoen - die kans acht UWV overigens zeer klein - dan doet UWV er alles aan om dat op te lossen.

De voortijdige vernietiging betreft ook documenten van ongeveer 128.000 mensen van wie de uitkering beëindigd is, bijvoorbeeld omdat zij de AOW-leeftijd hebben bereikt. Zij hebben weliswaar geen uitkeringsrelatie meer met UWV, maar volgens de wet moeten ook die documenten nog een bepaalde periode bewaard blijven. In alle gevallen is de vernietiging in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omdat mensen bijvoorbeeld geen gebruik meer kunnen maken van hun inzagerecht. UWV heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

UWV gaat de groep mensen met een lopende uitkering informeren over wat er gebeurd is. ‘Hoewel mensen er in de praktijk zo goed als niets van gaan merken, hebben zij er recht op dit te weten’, aldus Van Berkel. ‘Het geeft ook duidelijkheid voor andere mensen die zich nu misschien afvragen of het ook hun documenten betreft. De mensen om wie het gaat, krijgen dus persoonlijk bericht.’

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten