Na twee weken 20.000 aanvragen voor zevende periode NOW

geplaatst op 24 december 2021

In twee weken tijd zijn bij UWV zo’n 20.000 aanvragen ingediend voor de zevende periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels hebben bijna 12.000 werkgevers een voorschot ontvangen, in totaal 369 miljoen euro.

De 12.000 werkgevers van wie de aanvraag al is toegekend, hebben samen zo’n 244.000 mensen in dienst. Het opgegeven geschatte omzetverlies is gemiddeld 56 procent. De overige aanvragen zijn nog in behandeling. Het aantal aanvragen is flink hoger dan in de zesde periode NOW (juli-september 2021), toen er na twee weken een kleine 9000 aanvragen binnen waren, en is ongeveer vergelijkbaar met de vijfde periode NOW (april-juni 2021) toen na twee weken ruim 19.000 aanvragen waren ingediend.

Maximaal op te geven omzetverlies verhoogd

Werkgevers kunnen sinds 13 december een aanvraag indienen voor de zevende periode NOW. Die beslaat ditmaal geen drie, maar twee maanden. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden november en december 2021. Net als in de zesde periode NOW is de tegemoetkoming maximaal 85 procent.

Het maximale omzetverlies dat kan worden opgegeven was aanvankelijk 80 procent, maar is door het kabinet verhoogd naar 90 procent, in verband met de volledige lockdown. Omdat de aanvraagperiode al loopt, blijft de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80 procent. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming wordt gerekend met maximaal 90 procent omzetverlies.

Het voorschot dat UWV overmaakt, is zoals altijd 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt dit keer niet in termijnen betaald, maar in één keer.

Voorschot snel uitbetaald

UWV zet zich in om werkgevers die snel een aanvraag hebben ingediend nog in december een voorschot uit te betalen. De snelle verwerking en betaling van de eerste 12.000 toegekende aanvragen laat zien dat dit lukt. Volgende week volgt nog een betaalronde, waardoor ook een groot deel van de werkgevers van wie de aanvraag nog in behandeling is, het voorschot voor de jaarwisseling binnen kan hebben.

Ongeveer tien procent van aanvragen door starters

Nieuw in de zevende periode NOW is dat ook bedrijven die na 1 februari 2020 gestart zijn in aanmerking komen voor loonsteun. Om het omzetverlies te kunnen berekenen is er tenminste één maand volledige referentieomzet nodig vóór de NOW-periode. Dat betekent dat alle bedrijven die gestart zijn vóór 1 oktober 2021 in aanmerking kunnen komen voor NOW. Een eerste analyse van de aanvragen laat zien dat ongeveer tien procent afkomstig is van deze starters.

Nog ruim de tijd voor aanvraag

De volledige lockdown die op 19 december is ingegaan, heeft niet meteen geleid tot een toename van het aantal aanvragen. Werkgevers hebben ook nog ruim de gelegenheid om een aanvraag in te dienen voor de zevende periode NOW. Het aanvraagloket blijft nog een maand open na afloop van de NOW-periode, namelijk tot en met 31 januari 2022. Dat maakt dat werkgevers de mogelijkheid hebben om een nog betere inschatting van hun omzetverlies te maken en zo het risico van een terugvordering achteraf te verkleinen.

Op de website van UWV is alle informatie te vinden om werkgevers te helpen bij hun aanvraag.


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten