Eerste dag zevende periode NOW goed voor 2.800 aanvragen

geplaatst op 13 december 2021

De eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor de zevende periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is goed verlopen. Om 16 uur waren bij UWV zo’n 2.800 aanvragen binnengekomen. Dat zijn er meer dan op de eerste dag (26 juli) van de (tot nu toe rustigste) zesde periode NOW, toen op dat tijdstip zo’n 1.900 aanvragen binnen waren, maar minder dan bij de start van de eerdere vijf NOW-periodes.

Nadat de NOW per 1 oktober was gestopt, kondigde het kabinet op 26 november aan dat werkgevers voor de maanden november en december toch weer loonsteun kunnen aanvragen. Dit vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. UWV heeft vervolgens alles op alles gezet om het loket vandaag al te kunnen openen. ‘Werkgevers die snel een aanvraag indienen kunnen daardoor in de meeste gevallen nog voor Kerst hun voorschot ontvangen’, aldus UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps.

Voorschot dit keer in één keer betaald

De zevende periode NOW beslaat ditmaal geen drie, maar twee maanden. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden november en december 2021. Net als in de zesde periode NOW is de tegemoetkoming maximaal 85 procent en kan er een maximaal omzetverlies van 80 procent worden opgegeven. Het voorschot is zoals altijd 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt dit keer niet in termijnen betaald, maar in één keer.

Ook loonsteun voor bedrijven die na 1 februari 2020 zijn gestart

Nieuw in de zevende periode NOW is dat ook bedrijven die na 1 februari 2020 gestart zijn in aanmerking komen voor loonsteun. Om het omzetverlies te kunnen berekenen is er tenminste één maand volledige referentieomzet nodig vóór de NOW-periode. Dat betekent dat alle bedrijven die gestart zijn vóór 1 oktober 2021 in aanmerking kunnen komen voor NOW. Afhankelijk van wanneer een bedrijf is gestart, is de wijze waarop de referentie-omzet wordt berekend iets anders. De precieze voorwaarden voor starters en alle andere informatie over de zevende periode NOW is te vinden op de website van UWV.

Advies: gebruik rekenhulpen om situatie in te schatten

Voor een snelle afhandeling is van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV is alle informatie te vinden om ze daar bij te helpen. Minstens zo belangrijk is dat werkgevers een goede inschatting van hun situatie maken. Om werkgevers daarbij te helpen zijn er online rekenhulpen ontwikkeld. Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van twee maanden berekenen. Met de NOWchecker (Simulatie NOW) kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien dat een dalende loonsom of een lager omzetverlies dan ingeschat, kunnen leiden tot een terugvordering.

Om werkgevers ruim de gelegenheid te geven om NOW aan te vragen, blijft het loket nog een maand open na afloop van de NOW-periode, tot en met 31 januari 2022.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten