Driekwart bedrijven voelt coronacrisis

geplaatst op 02 februari 2021

Al voor de lockdown in december had de coronacrisis bij driekwart van de bedrijven impact op het werk. Bij de helft van deze bedrijven kwam het werk deels of volledig stil te liggen. In de horeca gebeurde dit zelfs bij meer dan 8 op de 10 door corona geraakte bedrijven. In het openbaar bestuur en het onderwijs had de coronapandemie vaak impact doordat werknemers meer thuis moesten werken. Dit blijkt uit een werkgeversonderzoek van UWV onder bijna 2800 bedrijven uit verschillende sectoren.

'Bij driekwart van de bedrijven had de coronapandemie in de periode voor de harde lockdown in december 2020 in redelijke of (zeer) hoge mate impact op het werk. Hierbij kon het ook om een tijdelijk effect gaan dat zich ergens in de periode na de uitbraak van corona had voorgedaan’, geeft arbeidsmarktonderzoeker Erica Maurits van UWV aan. ‘Werkgevers hebben in ons onderzoek zelf aangegeven in welke mate het werk in hun ogen is geraakt door de coronapandemie en op welke manier dat gebeurde. Deze onderzoeksresultaten geven meer inzicht in de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt en hoe dit verschilt tussen sectoren.'

Impact op werk verschilt per sector

Bij meer dan negen op de tien onderwijsinstellingen en bedrijven in de horeca, cultuur, sport, recreatie en overige dienstverlening werd het werk door corona geraakt. Onder overige dienstverlening vallen kappers, openbare bibliotheken, sauna’s, schoonheidssalons en de uitvaartbranche. Bij bijna de helft van de horecabedrijven was de impact op het werk zelfs zeer groot. Ook bij 90% van de instellingen in de gezondheids- en welzijnszorg was corona van invloed op de werkzaamheden.

In sommige sectoren was de impact van corona minder groot. In de landbouw geeft 54 procent aan dat corona niet of nauwelijks invloed had. Dat geldt ook voor 50 procent van de bouwbedrijven en bij 38 procent van de financiële instellingen.

Werk ligt stil bij de helft van de door corona getroffen bedrijven

De coronapandemie had op verschillende manieren impact op het werk. Zo moesten zeven op de tien bedrijven waar de pandemie impact had op het werk aanpassingen doorvoeren om 1,5 meter afstand te kunnen houden, is bij de helft het werk deels of volledig stil komen te liggen en daalde bij een bijna even grote groep de vraag naar producten of diensten. Bij vier op de tien getroffen bedrijven had de coronacrisis invloed op het werk doordat er meer gebruik gemaakt werd van digitale technologie.

Werk in onderwijs en openbaar bestuur vaak geraakt door thuiswerken

Hoe corona het werk raakt verschilt per sector. In bijvoorbeeld 80 tot 85 procent van de door de coronapandemie geraakte bedrijven in de horeca en bij cultuur, sport, recreatie en overige dienstverlening kwam het werk deels of volledig stil te liggen. Een daling naar de vraag naar producten of diensten kwam relatief vaak voor bij bedrijven in vervoer en opslag (69%), bij groothandels (64%) en in de industrie (63%). Bij getroffen instellingen in het onderwijs (82%) en het openbaar bestuur (90%) had het (meer) thuiswerken juist vaak impact op het werk.

Werkgeversonderzoek

Onder bijna 2800 bedrijven is een enquête afgenomen in de periode van september tot half november 2020. De resultaten hebben daardoor betrekking op de periode vóór de invoering van de tweede lockdown in december 2020. In het onderzoek wordt teruggekeken op de periode sinds de uitbraak van de coronapandemie. Het onderzoek had betrekking op vrijwel alle sectoren.

Lees Impact coronacrisis op werk en werving: ervaringen werkgevers

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten