Werkloosheid in november verder gedaald

geplaatst op 17 december 2020

In november waren 378 duizend mensen werkloos, dat is 4,0 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 16 duizend per maand. Het aantal werkenden groeide in de afgelopen drie maanden, met gemiddeld 22 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind november 276 duizend lopende WW-uitkeringen.

De beroepsbevolking (alle werkenden en werklozen samen) groeide in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend mensen per maand. Dat komt door een sterke toename van het aantal werkenden in oktober (+40 duizend) en november (+29 duizend). 4,1 miljoen mensen hadden in november om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 2 duizend per maand gedaald.

Werkloosheid in november sterk gedaald

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Met 378 duizend werklozen in november was 4,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. In oktober was dat 4,3 procent (406 duizend). Tussen maart en augustus nam het aantal werklozen met ruim 150 duizend toe. Vervolgens is de werkloosheid tot en met november met bijna 50 duizend gedaald.

UWV: Daling WW-uitkeringen in november

Eind november verstrekte UWV 276 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 1,9 duizend minder dan in oktober. Dat komt neer op een daling van 0,7 procent. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal lopende WW-uitkeringen wel hoger (+21,4 procent).

In de meeste sectoren daalde het aantal lopende WW-uitkeringen in november. Sectoren waar de WW wel toenam in november vergeleken met een maand eerder zijn de horeca en catering (+14,5 procent), de cultuursector (+6,6 procent) en vervoer en logistiek (+1,2 procent).

UWV: Uitstroom hoger dan instroom in november

In november verstrekte UWV 33 duizend nieuwe WW-uitkeringen Het aantal beëindigde WW-uitkeringen kwam in november uit op bijna 35 duizend. Doordat de uitstroom in november hoger was dan de instroom, nam het aantal lopende WW-uitkeringen licht af.

Daling aantal werklozen

De daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking.

In november waren 378 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in augustus, waren er 426 duizend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met 48 duizend af (gemiddeld 16 duizend per maand). Dit kwam enerzijds doordat meer werklozen een baan vonden (van werkloos naar werkzaam) dan er werkenden een baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos). Per saldo daalde het aantal werklozen hierdoor met 34 duizend in de afgelopen drie maanden.

Anderzijds daalde het aantal werklozen ook doordat minder mensen op zoek gingen naar werk zonder direct resultaat (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan er stopten met zoeken en/of niet beschikbaar waren (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid daalde hierdoor per saldo met 14 duizend personen. In oktober overtrof het aantal personen die op zoek gingen naar werk nog het aantal mensen die stopten met zoeken en/of niet beschikbaar waren. Hierdoor werd de daling van de werkloosheid nog iets gedempt.

Het CBS publiceert maandelijks volgens de internationale richtlijnen over de beroepsbevolking. De bijbehorende indicatoren, de werkzame en werkloze beroepsbevolking, worden wereldwijd gebruikt om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te beschrijven. Daarbij zijn maandcijfers essentieel. Daarnaast publiceert het UWV maandelijks over het aantal WW-uitkeringen. Deze UWV-cijfers over uitkeringen zijn niet één-op-één vergelijkbaar met de indicatoren over de beroepsbevolking.

Lees de Nieuwsflits Arbeidsmarkt november (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten