Stijging WW verwacht in 2021

geplaatst op 04 september 2020

In juli keerde UWV 301.000 WW-uitkeringen uit. Naar verwachting stijgt het aantal WW-uitkeringen in 2021 naar hetzelfde niveau als tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. Zonder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zou het aantal WW-uitkeringen veel sterker zijn gestegen dan nu het geval is. Dit blijkt uit de analyse van UWV van de ontwikkelingen van de WW in coronatijd.

Als de economie gedeeltelijk stilvalt, leidt dit normaal gesproken tot sterk stijgende aantallen WW-aanvragen. Door de NOW-regelingen is dit anders. Meer mensen worden in dienst gehouden, waardoor er minder WW-aanvragen zijn dan zonder die regelingen. In de 12 maanden tot maart 2020 ontving UWV gemiddeld ruim 34 duizend nieuwe WW-aanvragen per maand. Bij de start van de coronacrisis in maart dit jaar steeg dit aantal naar 52 duizend en in april steeg het naar meer dan 100 duizend aanvragen. Sinds de start van de NOW is het aantal teruggezakt naar rond de 43 duizend per maand.

Stijging WW

Ondanks de NOW-regelingen verwacht UWV volgend jaar een verdere stijging van de WW, tot een niveau dat vergelijkbaar is met de aantallen tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. Toen waren er 441.000 lopende WW-uitkeringen. Daarmee is het effect van de coronacrisis op de WW heftiger dan tijdens de financiële crisis. Toen deden we er vijf jaar over om dat niveau te bereiken. Nu doen we het binnen twee jaar. Overigens moet hierbij wel de kanttekening worden gemaakt dat elke verwachting op dit ogenblik onzeker is. Het gedrag van mensen, het overheidsbeleid en de ontwikkelingen in de medische wereld zijn hier onzekere factoren in.

Tijdelijke contracten

De NOW-regelingen hebben ook invloed op de samenstelling van de WW-populatie. Ze voorkomen tot nu toe vooral ontslag van mensen met een vast contract. Tijdelijke dienstverbanden worden onder de NOW 1.0 en NOW 2.0 ook beschermd, maar werkgevers kunnen terughoudend zijn in het verlengen van aflopende contracten en het aannemen van nieuw personeel. In de eerste maanden van de coronacrisis stroomden daarom vooral mensen met een tijdelijk contract de WW in. Het gaat daarbij vooral om jongeren tot 35 jaar: zij werken vaak met een tijdelijk dienstverband in de horeca en uitzendbranche. In de horeca heeft circa twee derde een tijdelijk contract.

De WW in coronatijd (pdf, 4 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten