Register met informatie over ontvangers NOW 1.0 online

geplaatst op 10 juli 2020

UWV heeft vandaag een register online geplaatst met een aantal gegevens van de bedrijven die een voorschot hebben ontvangen in het kader van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0). UWV maakt deze informatie openbaar op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De NOW is een subsidie. De overheid betracht bij de besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparantie. In de regeling NOW is daarom opgenomen dat werkgevers instemmen met de openbaarmaking van een aantal gegevens. Tegelijk wordt rekening gehouden met de bedrijfsbelangen en de mogelijke concurrentiegevoeligheid van gegevens. De minister heeft UWV daarom gevraagd de naam van de aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie openbaar te maken. In de NOW-regeling is opgenomen dat hiervoor geen zienswijze gevraagd hoeft te worden.

Het register is te vinden op de website van UWV.

Het register kan in de loop van tijd nog wijzigen. Het register zal op een later tijdstip aangevuld worden met de definitieve bedragen. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van de voorschotbedragen. Na afloop van de tweede aanvraagperiode NOW zal UWV eenzelfde register publiceren.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten