Nog één week de tijd voor aanvraag NOW 2.0

geplaatst op 24 augustus 2020

Werkgevers die een aanvraag willen indienen voor de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) hebben daarvoor nog één week te tijd. Een aanvraag indienen bij UWV kan tot en met maandag 31 augustus. Sinds 6 juli heeft UWV 40.506 aanvragen voor NOW 2.0 goedgekeurd en een voorschotbedrag uitgekeerd van in totaal bijna 1,5 miljard euro.

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in twee termijnen betaald.

Bijna 1,5 miljard euro uitgekeerd door UWV

In totaal hebben sinds 6 juli 45.182 werkgevers een aanvraag ingediend voor NOW 2.0. Inmiddels hebben 40.506 werkgevers een voorschot ontvangen. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van bijna 1,5 miljard euro. Deze werkgevers hebben samen 791.505 mensen in dienst. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent. Het gaat hierbij om de betaling van de eerste termijn van het voorschot. De tweede termijn volgt later.

Mogelijk nog extra aanvragen in laatste week

Het aantal aanvragen voor NOW 2.0 is aanzienlijk lager dan voor NOW 1.0. Uit een enquête die UWV heeft laten uitvoeren kwam naar voren dat een deel van de werkgevers wacht met een mogelijke aanvraag tot ze een duidelijker beeld van hun omzetverlies hebben. Dat zou kunnen betekenen dat de laatste week nog tot een piek in het aantal aanvragen leidt.

Om werkgevers te helpen bij de afweging of ze alsnog NOW 2.0 willen aanvragen, is er een aantal online hulpmiddelen. Werkgevers kunnen terecht op www.rekenhulpomzetverlies.nl om een goede inschatting van hun omzetverlies te maken. Met de NOWchecker (Simulatie NOW) kunnen ze bovendien een beeld krijgen van wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten