Meeste toekenningen NOW 1.0 naar Detailhandel

geplaatst op 09 juli 2020

De sector ‘detailhandel’ heeft uiteindelijk het grootste aandeel in het aantal goedgekeurde aanvragen voor de eerste Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0). Daarna volgen de sectoren ‘horeca en catering’ en ‘overige commerciële dienstverlening’. Het hoogste voorschotbedrag gaat naar de sector ‘overige commerciële dienstverlening’. Dat blijkt uit de laatste factsheet die UWV vandaag publiceert over NOW 1.0. In totaal ontvingen 139.399 werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei. Zij hebben samen ruim 2,6 miljoen mensen in dienst.

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Voor NOW 1.0 konden werkgevers een aanvraag indienen tot en met 5 juni 2020. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Bijna 8 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd

In totaal hebben sinds 6 april 148.335 werkgevers een aanvraag ingediend voor de NOW. Daarvan zijn er 139.399 toegekend. Vrijwel alle werkgevers hebben inmiddels het totale voorschotbedrag, dus alle drie termijnen, ontvangen van UWV. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van zo’n 8 miljard euro. Het verwachte omzetverlies is gemiddeld 65 procent.

Factsheet geeft cijfers per sector, regio en bedrijfsgrootte

De factsheet die UWV vandaag publiceert geeft, nu de aanvraagperiode is afgelopen, een completer inzicht in de mate waarin een beroep is gedaan op NOW 1.0. De factsheet geeft onder meer per sector aan hoeveel werkgevers een toekenning hebben gekregen, hoeveel werknemers zij in dienst hebben en hoe hoog het gemiddelde verwachte omzetverlies is. Daarnaast geeft UWV een overzicht van het aantal toekenningen en de top-3 getroffen sectoren per arbeidsmarktregio. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

  • Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren detailhandel (25.141), horeca en catering (25.071) en overige commerciële dienstverlening (24.825).
  • Het voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (eerste termijn: € 494 miljoen), gevolgd door metaalindustrie, installatie, voertuigen (eerste termijn: € 352 miljoen) en horeca en catering (eerste termijn: € 306 miljoen).
  • Het aantal werknemers dat in dienst is bij werkgevers die een voorschot hebben ontvangen, is het grootst in de sector overige commerciële dienstverlening (409.476), gevolgd door uitzendbedrijven (398.902) en horeca en catering (387.617).
  • Het verwachte omzetverlies is het hoogst in de sectoren horeca en catering (80 procent), cultuur (76 procent) en detailhandel (71 procent).
  • Veruit de meeste toekenningen, 93.386 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 1.055 toegekende aanvragen.
  • Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (16.067), gevolgd door Rijnmond (10.510) en Midden-Utrecht (6.940).

Klik hier (pdf, 299 kB) voor de volledige factsheet.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten