Maarten Camps nieuwe voorzitter Raad van Bestuur UWV

geplaatst op 07 februari 2020

Maarten Camps (55) wordt per 1 juni 2020 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV. Hij is door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) benoemd voor een periode van vijf jaar. De benoeming is vanmiddag door het kabinet bekendgemaakt. Camps volgt Fred Paling op die – na de maximale termijn van tien jaar Raad van Bestuur - vertrekt als bestuursvoorzitter.

Maarten Camps is op dit moment Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), waar hij als ambtelijk eindverantwoordelijke leiding geeft aan enkele grote maatschappelijke opgaven zoals economische groei, klimaatbeleid en digitalisering. Speerpunt hierbij is de samenwerking met vele partijen binnen en buiten de overheid.

Verder treedt hij op als inhoudelijk boegbeeld op economisch terrein en is hij aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Hij was de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor de herinrichting en heroriëntatie van het ministerie. Ook de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen behoorde tot zijn aandachtsgebieden. Camps heeft veel ervaring opgedaan bij de centrale overheid en kent het werkterrein van UWV zeer goed. Zo was hij van 2002 tot 2013 in dienst van het Ministerie van SZW, de laatste vijf jaar als Directeur-Generaal Werk.

Maarten Camps 425x640

Kennis maken

De nieuwe bestuursvoorzitter – die economie heeft gestudeerd - kijkt uit naar zijn nieuwe functie: 'Ik verheug mij op de samenwerking met medewerkers van UWV en de directe collega’s. Het is de bedoeling dat ik vanaf 11 mei alvast aanschuif bij de Raad van Bestuur vanwege de overdracht van taken. Ik zal die periode ook gebruiken om zoveel mogelijk mensen in de organisatie, in het hele land, te ontmoeten. Verder wil ik vanuit mijn nieuwe functie de band tussen beleidsontwikkeling van de centrale overheid en uitvoering versterken. Wat mij betreft heeft UWV een onmisbare taak in de samenleving: de dienstverlening van UWV vormt voor veel mensen de brug naar werk en inkomen.'

'Blij met benoeming'

Ook RvB-lid Guus van Weelden is blij met de benoeming van Maarten Camps. 'Het is goed dat er tijdig duidelijkheid is over de opvolging van Fred en dat Maarten eerst de organisatie goed wil leren kennen. Verder is het een groot voordeel dat hij zowel de ambtelijke wereld als het politieke veld, als ook het domein van de sociale zekerheid, heel goed kent. Dit zal ons zeker van pas komen. Mijn collega’s en ik kijken dan ook erg uit naar de samenwerking met hem binnen de Raad van Bestuur. We hebben als RvB een paar gesprekken met hem gevoerd. Hij is scherp en analytisch en we zien hem dan ook als een waardevolle aanvulling in ons team.'

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten