Klanten vanaf 1 juli op afspraak naar UWV

geplaatst op 30 juni 2020

UWV nodigt klanten op kleine schaal weer uit voor een afspraak op de vestiging. De persoonlijke dienstverlening verliep door de coronamaatregelen vanaf 16 maart uitsluitend telefonisch en digitaal. Hoewel dat voor veel klanten goed werkt, geldt dat niet voor iedereen. Om een veilige ontvangst te kunnen waarborgen, kunnen klanten uitsluitend op afspraak langskomen. Dat betekent dat een spontaan bezoek nog even op zich laat wachten. De beperkte openstelling geldt voorlopig tot 1 september.

De afgelopen maanden verliep de dienstverlening van UWV telefonisch en digitaal. Met telefonische spreekuren en coaching, webinars en online banenmarkten heeft UWV de dienstverlening voort kunnen zetten. Nathalie van Berkel, lid van Raad van Bestuur: ‘Deze periode heeft bewezen dat veel dienstverlening aan klanten tijdelijk ook op afstand goed uitvoerbaar is. Maar dit geldt niet voor alle vormen van ondersteuning en wettelijk uit te voeren taken, en is niet voor alle klanten ideaal. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, klanten die zelf aangeven behoefte te hebben aan een afspraak of mensen die gedurende de afgelopen periode niet medisch beoordeeld zijn, omdat een fysiek onderzoek noodzakelijk bleek’.

Maatregelen voor veilig bezoek

Om ook deze klanten weer van dienst te kunnen zijn en zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over hun (sociaal medische) situatie, nodigt UWV hen op kleine schaal uit op de vestigingen. UWV heeft op alle bezoeklocaties maatregelen getroffen om klanten veilig te kunnen ontvangen en UWV’ers veilig te laten werken. Omdat de locaties verschillen van inrichting, is voor elke locatie een eigen corona-aanpak nodig. Daardoor opent de ene vestiging de deuren eerder dan de ander. Het streven is om op uiterlijk woensdag 1 juli de bezoeklocaties van UWV open te stellen voor bezoek op afspraak. Spontaan bezoek, zoals tijdens de inloopmiddag bij het Werkbedrijf, is nog niet aan de orde. Voor bijeenkomsten, zoals groepstrainingen, onderzoekt UWV online alternatieven.

Gastheren en gastvrouwen

De afgelopen periode heeft UWV op locaties in Haarlem, Tilburg en Utrecht onderzocht hoe klanten hun bezoek prettig en veilig kunnen afleggen. Dat heeft geleid tot de nodige aanpassingen. Zo zijn looproutes en aanduidingen aangebracht om de klantenstroom in goede banen leiden. Op spreekplekken zijn plexiglas afscheidingen aangebracht tussen UWV-medewerkers en klanten. Daarnaast zet UWV gastheren- en vrouwen in. Deze hosts doen bij de entree een korte uitvraag naar de gezondheidssituatie van de klant. Op basis daarvan wordt een afspraak eventueel nog verplaatst. De hosts maken klanten wegwijs in de aangepaste vestiging.

Medische beoordeling

Ook de ruimten voor medische beoordelingen zijn aangepast. Deze zijn voorzien van een plexiglas afscheiding tussen de verzekeringsarts en de klant. Daarnaast beschikken artsen over beschermende middelen om veilig lichamelijk onderzoek uit te kunnen voeren. Na elk spreekuur wordt de spreekruimte schoongemaakt. Klanten worden verzocht om, indien mogelijk, alleen naar de afspraak te komen. Als dat niet mogelijk is, kan een klant vooraf aangeven dat een begeleider meekomt. UWV heeft op elke locatie een aantal ruimten ingericht waar een extra bezoeker kan plaatsnemen. Nathalie van Berkel is tevreden over de ondernomen acties: ‘Het was een pittige klus, maar we zijn er in geslaagd om de vestigingen op orde te krijgen voor de anderhalvemetersamenleving. De cliëntenraad heeft onze vestiging in Haarlem bezocht. Ook zij reageerden positief op de ondernomen acties. Dat geeft vertrouwen. UWV kijkt ernaar uit om klanten weer te kunnen ontvangen’.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten