Helft toekenningen derde aanvraagperiode NOW naar horeca

geplaatst op 03 december 2020

Bijna de helft van de toegekende aanvragen voor de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt van werkgevers uit de sector horeca en catering. De sectoren overige commerciële dienstverlening en detailhandel volgen op ruime afstand. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde UWV-factsheet met informatie over de eerste 21.000 toegekende aanvragen. Daarvan waren er ruim 10.000 afkomstig van horecawerkgevers. Samen hebben zij 158.000 mensen in dienst. Deze werkgevers hebben inmiddels hun eerste voorschot ontvangen, in totaal een bedrag van 119 miljoen euro.

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december. Die tegemoetkoming is dit keer maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. Daar staat tegenover dat de loonsom met tien procent mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Werkgevers verwachten gemiddeld 66,5 procent omzetverlies

De factsheet is gebaseerd op de ruim 22.100 verwerkte aanvragen tot en met 26 november. Daarvan zijn er 21.000 goedgekeurd. Deze werkgevers, die samen goed zijn voor zo’n 379.000 werknemers, hebben de eerste termijn van hun voorschot ontvangen, in totaal ruim 378 miljoen euro. Het verwachte omzetverlies is gemiddeld 66,5 procent. In de sector horeca en catering ligt dat percentage een stuk hoger. Daar verwachten werkgevers gemiddeld een omzetverlies van 75 procent. Iets meer dan 1.100 aanvragen zijn afgewezen, bijvoorbeeld omdat de loonsom in juni, de referentiemaand, nihil was.

Factsheet geeft cijfers per sector, regio en bedrijfsgrootte

De factsheet die UWV vandaag publiceert geeft inzicht in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

  • Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren horeca en catering (10.174), overige commerciële dienstverlening (3.021) en detailhandel (2.107); 
  • Het totale voorschotbedrag is het hoogst voor de sector horeca en catering (€ 119 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (€ 90 miljoen) en overige commerciële dienstverlening (€ 43 miljoen); 
  • Veruit de meeste toekenningen, 12.783 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 107 toegekende aanvragen; 
  • Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (3.588), gevolgd door Rijnmond (1.591) en Midden-Utrecht (1.212).

Klik hier (pdf, 3 MB) voor de volledige factsheet.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten