Eerste betalingen NOW gedaan door UWV

geplaatst op 09 april 2020

UWV heeft de eerste betalingen gedaan aan werkgevers in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ruim 9000 werkgevers krijgen vandaag de eerste termijn van het toegekende voorschot op hun rekening gestort. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 230 miljoen euro.

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Het bedrag dat vandaag op de rekening van de werkgevers is gestort, is de eerste termijn van hun voorschot. Dat betekent dat het voor deze ruim 9000 werkgevers in totaal om een voorschot gaat van bijna 700 miljoen euro. De andere twee termijnen worden later overgemaakt. Gemiddeld hebben deze werkgevers een geschat omzetverlies van 76 procent opgegeven.

Sneller dan verwacht

Sinds maandag het NOW-loket openging bij UWV hebben ruim 67.000 werkgevers een aanvraag ingediend. De eerste betalingen zijn nu de deur uit. ‘Dat is nog iets sneller dan we hadden gedacht ’, aldus bestuursvoorzitter Fred Paling. ‘Daar ben ik heel blij mee. Want dat is waar het om gaat in deze regeling. Dat werkgevers snel geld hebben, zodat salarissen kunnen worden doorbetaald en banen behouden blijven.’

Dat nu al de eerste bedragen zijn uitgekeerd, betekent niet dat álle aanvragers binnen vier dagen hun geld hebben. Paling: ‘Het verwerken van aanvragen kost iets meer tijd dan het indienen, zeker met zulke grote aantallen. Maar het betaalproces loopt voorspoedig en we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat de meeste werkgevers hun geld hebben op of rond het moment dat de salarissen van april worden betaald.’

Onvolledige aanvragen

In sommige gevallen kan er vertraging optreden, omdat de aanvraag niet volledig is of de ingevulde gegevens vragen oproepen. UWV moet dan extra informatie inwinnen bij de werkgever. Een kleine 10 procent van de aanvragen kan om die reden niet meteen verwerkt worden. Slechts een klein deel van de aanvragen is tot nog toe afgewezen omdat de werkgever niet voldoet aan de voorwaarden.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten