Na WW daalt loon eerst, om na een jaar te stijgen

geplaatst op 11 december 2019

Mensen die binnen één jaar uit de WW zijn en werk hebben gevonden, verdienen gemiddeld vijf procent minder loon dan voor hun werkloosheid. Een jaar later is dit weer ingehaald. Dan verdienen mensen gemiddeld twee procent meer dan voordat zij in de WW kwamen. Achter dit gemiddelde schuilen verschillen. Zo leveren 55-plussers regelmatig meer loon in omdat zij minder uren en tegen een lager uurloon gaan werken dan voorheen. Dit blijkt uit een rapport van UWV over wat mensen voor en na de WW verdienen.

Arbeidsmarktonderzoeker Menno de Vries ziet dat het belangrijk is om je niet blind te staren op een lager loon bij het accepteren van een baan, maar vooral naar de toekomst te kijken. ‘Na een periode van werkloosheid moeten veel mensen een financieel verlies nemen. Dat is vervelend, maar we zien ook dat veel mensen er in slagen om het aanvankelijke loonverlies in korte tijd te verkleinen of zelfs helemaal in te lopen.’

Loon daalt na WW

Mensen in de WW verdienden voorafgaand aan de werkloosheidsuitkering gemiddeld 2.290 euro bruto per maand. Zij leveren gemiddeld vijf procent loon in op het moment dat zij weer aan het werk gaan en uit de WW zijn. Het loonverlies loopt op met de leeftijd. Zo gaan 25- tot 35-jarigen er bijna vier procent achteruit, terwijl 55- tot 65-jarigen ruim acht procent minder verdienen. De daling van het loon wordt veroorzaakt doordat mensen minder werken dan voor de WW en vaak tegen een lager uurloon.

Per beroep zijn er ook loonverschillen. Werklozen met een technisch of logistiek beroep ervaren het kleinste loonverlies met minder dan drie procent. Managers daarentegen leveren negen procent loon in. Hier speelt mee dat de arbeidsmarkt voor technische, transport en logistieke beroepen krap is, terwijl er bij managers sprake is van een gemiddelde spanning op de arbeidsmarkt.

Loon stijgt na jaar werk

Als mensen een jaar aan het werk zijn verdienen zij gemiddeld twee procent meer dan voor de WW. Vooral personen tot 40 jaar verdienen meer dan voor de WW (+5%). Mensen tussen 40 en 50 jaar verdienen evenveel als voor de WW. Dit betekent dat zij het loonverlies na een jaar hebben goedgemaakt. 50-plussers verdienen iets minder dan voor de WW (-4%).

Groter loonverlies als werk vinden langer duurt

Naast de personen die snel werk vinden binnen een jaar, zijn er ook mensen die na één tot twee jaar aan het werk gaan en uit de WW zijn. Zij verdienen gemiddeld ruim 20 procent minder dan voor hun werkloosheid. Voor de helft wordt dit verklaard omdat zij minder uren werken en voor de andere helft omdat zij minder per uur verdienen. Deze groep is veel kleiner dan de groep die binnen een jaar werk vindt. Ze onderscheiden zich onder andere door een hogere leeftijd en een hoger salaris voor de WW.

Onderzoek loonverschillen

Een achteruitgang van het loon kan een belemmering zijn bij het accepteren van een baan. UWV onderzoekt daarom de loonverschillen voor en na een WW-uitkering. Daarvoor is gekeken naar mensen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar die in 2016 en 2017 in de WW kwamen. Dit betreft 370 duizend mensen in 2016 en 315 duizend mensen uit 2017. Van hen heeft 60 procent binnen een jaar een nieuwe baan in loondienst en geen WW-uitkering meer. Nog eens 15 procent vindt werk tussen 1 en 2 jaar na start van de WW.

WW-uitkering

Als mensen werkloos worden, zorgt UWV voor een tijdelijke uitkering: de WW. In de eerste twee maanden van de WW krijgen mensen 75% van het laatst verdiende inkomen. Hierna wordt dit verlaagd tot 70%. Als mensen tijdens de WW-uitkering een baan vinden dan wordt de uitkering verlaagd. Wanneer zij minder verdienen kan de WW-uitkering het verschil aanvullen. De duur van een WW-uitkering is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren.

Wat verdienen mensen voor en na de WW? (pdf, 718 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten