Werkloosheid daalt verder

geplaatst op 20 april 2017

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6.000 per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463.000, meldt het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toegenomen. UWV telde eind maart 415.000 WW-uitkeringen.


Werkloosheid daalt verder 

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6.000 per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463.000, meldt het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand toegenomen. UWV telde eind maart 415.000 WW-uitkeringen.

UWV: meer jongeren met een WW-uitkering, daling onder 55-plussers 

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV komt in maart 2017 uit op 415.000, een daling met duizend (-0,3 procent) ten opzichte van februari. Het aantal uitkeringen aan jongeren nam toe met 1 procent. Ook onder 25-35 jarigen steeg het aantal uitkeringen licht (+0,7 procent). Bij de oudere leeftijdsgroepen was in maart sprake van een daling, waarbij de afname onder 55-plussers (-0,8 procent) in het oog springt. Naar sector bekeken was de afname het grootst in de landbouw (-5,1 procent) en bij de bouwbedrijven (-3,8 procent). In het grootwinkelbedrijf (4,1 procent) en bij de banken (2,5 procent) nam het aantal uitkeringen toe. 

UWV: minder nieuwe WW-uitkeringen vanuit de zorg en de bouw 

UWV verstrekte in het eerste kwartaal van dit jaar 124.000 nieuwe WW-uitkeringen, 18,4 procent minder dan in dezelfde periode in 2016. Alle beroepsgroepen noteerden in de eerste drie maanden van dit jaar een daling. Bij de verzorgende beroepen was de afname met 37,7 procent bovengemiddeld. Vooral thuiszorgmedewerkers vroegen minder vaak een WW-uitkering aan (-43,7 procent). Ook voor de bouwberoepen geldt een bovengemiddelde daling (-36,5 procent). Hierbij gaat het vooral om timmerlieden (-46,7 procent).

Aantal werkende vrouwen stijgt sneller 

Het aantal werkende vrouwen neemt sneller toe dan het aantal werkende mannen. In de afgelopen drie maanden bedroeg de stijging bij vrouwen gemiddeld 11.000 per maand. Het aantal werkzame mannen steeg met gemiddeld 4.000 per maand.

Sinds het voorjaar van 2014 neemt de arbeidsparticipatie toe. Het percentage werkende vrouwen steeg van 59,2 naar 61,6 procent in maart. De arbeidsparticipatie van vrouwen is hiermee weer bijna terug op het hoge niveau van begin 2009. Toen werkte 62,0 procent van de vrouwen. Het percentage werkende mannen nam van 69,7 toe tot ruim 71 procent. Hun arbeidsparticipatie ligt nog wel behoorlijk onder het hoge niveau van begin 2009 (74,7 procent).

Het aantal werkende vrouwen groeide voornamelijk onder 45-plussers. Deels komt dit doordat jongere generaties vrouwen vaker werkzaam zijn dan oudere. Na verloop van tijd schuiven deze jongere generaties door naar de groep 45-plussers.

Meer mensen met werk 

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in maart 66,4 procent betaald werk. Dat zijn 8,5 miljoen mensen. Bijna 4,6 miljoen mannen en 4 miljoen vrouwen. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 14.000 per maand gegroeid.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 463.000 werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. 

In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Meer werklozen vinden werk 

De werkloosheid daalt vooral doordat er meer werklozen een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. In de afgelopen drie maanden kwamen er 120.000 werkenden bij die eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 82.000 mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog een baan hadden. De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (171.000), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (152.000). 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten