Werkloosheid daalt verder in december

geplaatst op 19 januari 2017

De werkloosheid is de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 9.000 per maand afgenomen, meldt CBS. Het aantal werkloze mensen kwam in december uit op 482.000. Dit is 5,4 procent van de beroepsbevolking. UWV telde eind december 412.000 WW-uitkeringen.

De daling van de werkloosheid is terug te zien bij alle onderscheiden groepen: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. De daling van de werkloosheid gaat samen met een stijging van het aantal werkenden. Dat aantal is de laatste 3 maanden met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen. De toename van het aantal werkenden is ook terug te zien bij alle groepen.

CBS meldt vandaag eveneens dat de daling van de werkloosheid in heel 2016 het sterkst was in de afgelopen 10 jaar.

UWV: forse WW-daling vanuit bouw en uitzendbranche in 2016

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV kwam eind 2016 uit op 412.000. Dit is 34.000 (-7,6 procent) minder dan eind 2015. Naar leeftijd bekeken was de daling het afgelopen jaar het sterkst onder jongeren tot 25 jaar (-15,3 procent). Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen slechts licht af (-2,6 procent).

Onder mannen was de WW-afname het afgelopen jaar een stuk groter dan onder vrouwen, omdat het aantal uitkeringen in sectoren waar veel mannen werkzaam zijn sterk afnam. Van de sectoren noteerden met name de bouw (-34,2 procent), de uitzendbranche (-17,5 procent) en de metaal- en technische bedrijven (-15,5 procent) een flinke WW-daling in 2016. Het grootwinkelbedrijf had in 2016 te kampen met een aantal grote faillissementen, waardoor het aantal WW-uitkeringen vanuit deze sector eind december bijna 3.000 (+27,8 procent) hoger lag dan een jaar eerder.

UWV: veel minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016

UWV verstrekte 491.000 nieuwe WW-uitkeringen in 2016. Dit is bijna 93.000 (-15,9 procent) minder dan in 2015. Alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf (+22,6 procent), telden in 2016 minder nieuwe uitkeringen dan in 2015.

Hogere werkloosheid vrouwen onder 25-plussers

In december was 5,4 procent van de totale beroepsbevolking werkloos. Bij jongeren tot 25 jaar zijn vrouwen relatief minder vaak werkloos dan mannen. Daarentegen zijn vrouwen bij de 25- tot 45-jarigen en de 45-plussers naar verhouding vaker werkloos. Hun werkloosheidspercentage lag in het afgelopen jaar elke maand hoger dan dat van mannen.

Meer mensen aan het werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In december had 66,2 procent van hen betaald werk. Dat zijn bijna 8,5 miljoen mensen, ongeveer 4,6 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In de afgelopen 3 maanden is het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 13.000 per maand gegroeid.

Van de mensen van 15 tot 75 jaar hebben er ruim 4,3 miljoen geen betaald werk. Van hen zijn er 482.000 werkloos en bijna 3,9 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk.
In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Meer baanvinders dan -verliezers

Het aantal werklozen is de afgelopen 3 maanden verder gedaald. Dat komt vooral doordat er meer werklozen werk vonden, dan werkenden hun baan kwijt raakten. Verder meldden zich meer mensen op de arbeidsmarkt dan er mensen de arbeidsmarkt verlieten. Daardoor nam de beroepsbevolking (werkenden plus werklozen) over de afgelopen 3 maanden licht toe. 


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten