Minder nieuwe WW-uitkeringen in de agrarische sector in 2016

geplaatst op 30 maart 2017

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de agrarische sector is het afgelopen jaar met 2.000 afgenomen, een daling van 17% vergeleken met 2015. De daling volgt op een toename vanaf 2012 van het aantal nieuwe uitkeringen. Vooral medewerkers bloemen- en plantenteelt (-16%), productiemedewerkers (-17%), hoveniers (-32%) en tractorchauffeurs (-48%) vroegen minder vaak een uitkering aan bij UWV. Daarentegen groeide het aantal WW’ers dat op zoek is naar een baan als inpakker handmatig (+9%), medewerker groenteteelt (+9%) en agrarisch seizoenskracht groente en fruit (+7%). Het aantal lopende WW-uitkeringen in de land- en tuinbouw maakt bijna twee procent uit van het totaal aantal WW-uitkeringen in Nederland.

Kansen voor werkzoekenden

In 2016 nam het aantal vacatures in de land- en tuinbouw toe tot circa 13.000, een stijging met 30% ten opzichte van 2012. Voor de komende twee jaar wordt een stabilisatie verwacht. Vooral in het groeiseizoen hebben werkgevers moeite om gekwalificeerd personeel te vinden. Dit biedt kansen voor werkzoekenden. Binnen de agrarische en groene beroepen is er met name behoefte aan hoveniers en specialisten plantenteelt. Ook binnen de groenvoorziening, voor milieutechnologen en medewerkers bodemonderzoek en –sanering zijn de kansen op werk voldoende tot goed.

Laag aandeel gezinskrachten in glastuinbouw

De meeste werkgelegenheid in de agrarische sector bieden de melkveehouderij en de glastuinbouw, op afstand gevolgd door de akkerbouw. Deze deelsectoren zijn samen goed voor ruim de helft van alle banen van werknemers en zelfstandigen in de land- en tuinbouw, gemeten in arbeidsjaren. Bedrijven in de veehouderij en akkerbouw steunen voor het overgrote deel op de inzet van de eigenaar en het gezin. In de glastuinbouw (85%) en de bloembollenteelt (70%) is het aandeel van betaalde arbeidskrachten juist het grootst.

‘Kom in de kas’

In het weekend van 1-2 april houdt de glastuinbouwsector open huis. Tijdens de 40ste editie van ‘Kom in de kas’ kan een bezoek gebracht worden aan tweehonderd bedrijven, verspreid over Nederland. Voor werkzoekenden zijn de open dagen een mooie aanleiding om kennis te maken met het werk in de sector. 

- Lees de factsheet Land- en Tuinbouw

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten