U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Werkloosheid daalt naar 550.000

geplaatst op 21 juli 2016

De werkloosheid is verder gedaald, meldt CBS. In juni waren er 550.000 mensen werkloos, ofwel 6,1 procent van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren er nog 588.000 werklozen. Verder zijn er sinds december 2015 ruim 80.000 mensen met betaald werk bijgekomen. UWV telde eind juni 438.000 WW-uitkeringen.

UWV verstrekt minder nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte de eerste helft van dit jaar 262.000 nieuwe WW-uitkeringen, dat is ruim 27.000 minder (-9 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 55-plussers bleef de daling beperkt tot 2 procent. Alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf, lieten in de eerste 6 maanden van dit jaar een daling zien van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Met name vanuit de sectoren bouwnijverheid (-21 procent) en zorg/welzijn (-20 procent) kwamen er minder aanvragen voor een uitkering binnen.

Bijna 40.000 werklozen minder

In de eerste helft van 2016 daalde het aantal werklozen van 588.000 in december 2015 tot 550.000 in juni 2016. Het werkloosheidspercentage nam in deze periode af van 6,6 naar 6,1 procent. Zowel bij mannen als vrouwen daalde de werkloosheid. Wel is de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen; 6,6 tegen 5,7 procent. Ondanks een lichte toename in het eerste kwartaal was ook de jeugdwerkloosheid in juni lager dan in december.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in juni 65,7 procent betaald werk. Dat zijn bijna 8,4 miljoen mensen, waarvan 4,5 miljoen mannen en ongeveer 3,9 miljoen vrouwen. Vanaf het begin van dit jaar is het aantal mensen met betaald werk met ruim 80.000 toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen.

De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 550.000 werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Meer mensen op arbeidsmarkt remt afname werkloosheid 

De stijging van het aantal mensen met werk was in het eerste half jaar groter dan de afname van het aantal werklozen. Dat komt door mensen die (op)nieuw de arbeidsmarkt opkomen en niet meteen een baan vinden. Hierdoor daalt de werkloosheid wat minder hard. Er zijn wel meer werklozen die betaald werk vinden dan mensen met werk die werkloos worden. 

UWV: opnieuw daling lopende WW-uitkeringen

Voor de derde maand op rij daalde het aantal lopende WW-uitkeringen. UWV telde eind juni ruim 438.000 lopende WW-uitkeringen, 9.000 (-2 procent) minder dan in mei. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname procentueel het grootst (-7 procent). Het aantal uitkeringen nam relatief het sterkst af vanuit seizoengevoelige sectoren als bouwnijverheid (-10 procent), landbouw (-9 procent) en uitzendbedrijven (-9 procent). Vanuit de sector onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen toe met 3 procent.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten