Bonden definitief akkoord met nieuwe cao UWV

geplaatst op 11 november 2016

De vakorganisaties en UWV hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao en sociaal plan. De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, te weten van 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018. Het huidige sociaal plan is vrijwel ongewijzigd verlengd tot en met 30 juni 2019.

UWV verwacht ook de komende jaren te maken te krijgen met veranderingen in de dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en vereenvoudiging van de uitvoeringsprocessen. UWV wordt ook geconfronteerd met verdere teruglopende budgetten. Met deze cao en het Sociaal plan bieden we perspectief aan de medewerkers van UWV op het gebied van werk, inkomen en persoonlijke ontwikkeling. Met de gemaakte afspraken worden belangrijke stappen gezet in het vergroten van de eigen regie van de medewerkers over hun loopbaan en daarmee de inzetbaarheid. Belangrijk daarbij is dat UWV voor alle medewerkers in alle stadia van de loopbaan een aantrekkelijke werkgever is. UWV biedt gedurende de looptijd van de cao 350 vaste contracten aan medewerkers en creëert minimaal 200 extra plekken voor mensen uit de doelgroep van de Banenafspraak.

Tijdens de looptijd van 2,5 jaar ontvangen de medewerkers van UWV een structurele loonsverhoging van in totaal 2,5% en eenmalige uitkeringen van in totaal 3%. De eerste eenmalige uitkering van 2% biedt UWV al in 2016.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten