U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

UWV verstrekt minder WW-uitkeringen aan jongeren

geplaatst op 26 mei 2015

Het aantal jongeren met een WW-uitkering daalt de laatste maanden gestaag. Ook vragen jongeren minder vaak een nieuwe uitkering aan bij UWV. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV vandaag hebben uitgebracht. Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal vacatures voor mbo’ers het afgelopen half jaar negen procent groter was dan in dezelfde periode vorig jaar. Verder kozen gediplomeerden uit het mbo in vergelijking met vorig schooljaar ongeveer even vaak voor doorleren in het onderwijs of om te gaan werken.

Het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar kwam eind maart uit op 29.487, ruim 4.000 minder (-13%) dan een jaar geleden. Het aantal jongeren met een WW-uitkering liep in de laatste maanden van 2014 nog op. Dit is een gebruikelijke ontwikkeling voor de tijd van het jaar. Sinds januari 2015 neemt het aantal uitkeringen echter gestaag af. Het afgelopen jaar noteerde UWV in alle arbeidsmarktregio’s een daling. In Gooi en Vechtstreek was de afname het grootst (-27%), in Noord-Limburg het kleinst (-1%).

Minder nieuwe uitkeringen in bouw en onderwijs

Ook het aantal door UWV afgegeven nieuwe uitkeringen aan jongeren daalde. In het afgelopen half jaar verstrekte UWV tien procent minder nieuwe uitkeringen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De afname was het sterkst vanuit de bouwnijverheid en het onderwijs. In de sector vervoer en opslag was de afgelopen periode nog wel sprake van een stijging. In deze sector is weliswaar herstel van de arbeidsmarkt zichtbaar, maar vertaalt dit zich nog niet in een afname van het aantal nieuwe uitkeringen aan jongeren.

Aantal vacatures voor mbo’ers toegenomen

Uit cijfers van SBB blijkt dat het aantal vacatures voor mbo’ers in de periode september 2014  tot en met februari 2015 negen procent groter was dan in dezelfde periode een jaar geleden. In de handel,  horeca en schoonmaak groeide het aantal vacatures het sterkst. De regio's Noord- en Midden Limburg, Midden en Noord-Oost Brabant  en Rivierenland kenden de grootste toename van het aantal voor mbo’ers geschikte vacatures.

Vervolgkeuze na mbo-diploma constant

De keuze die mbo-studenten dit schooljaar maakten na het behalen van het diploma bleef in vergelijking met vorig schooljaar vrijwel constant. Van alle studenten koos vijftien procent (vorig jaar 14%) voor een vervolgstudie op het hbo. Het aantal studenten dat doorleert op het mbo bleef met 26 procent gelijk. De overige 59 procent (vorig jaar 60%) van de gediplomeerden kwam beschikbaar voor de arbeidsmarkt.  

•    Rapport Basiscijfers Jeugd mei 2015

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten