U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

GGZ Nederland en UWV maken stap naar structurele samenwerking

geplaatst op 02 maart 2015

Nadat in 2012 een convenant is getekend door GGZ Nederland en UWV zijn diverse initiatieven ontplooid om uitkeringsgerechtigden met psychische aandoeningen te ondersteunen om werk te krijgen of te behouden. Beide partijen willen meer structuur in de samenwerking en hebben Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) opdracht gegeven om bestaande initiatieven te inventariseren en met aanbevelingen te komen. De uitkomsten en aanbevelingen van het rapport dienen als leidraad voor het verder vormgeven van structurele regionale en lokale samenwerking.

In het onderzoek lag de focus op samenwerkingsinitiatieven gericht op de doelgroep met een matige tot ernstige psychische of psychiatrische aandoening met een Wajong-, WAO-, WAZ-, WIA- of ZW-uitkering. Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van zowel GGZ- als UWV-professionals onderlinge samenwerking (zeer) belangrijk vindt. De samenwerkingsinitiatieven die zijn onderzocht bleken veelal nog niet structureel te zijn ingebed in de organisaties en vaak nog in ontwikkeling. De onderzoekers merken op dat structureel overleg tussen betrokken professionals van GGZ en UWV, waarbij kennis en adviezen worden uitgewisseld en casuïstiek wordt besproken, een belangrijke factor is in het standhouden van en inhoud geven aan de samenwerking.

Op basis van de uitkomsten zijn de volgende aanbevelingen voor het veld geformuleerd:

  • benoemen van vaste eerste aanspreekpunten bij zowel UWV als GGZ voor professionals van de andere organisatie;
  • faciliteren en organiseren van structureel regionaal overleg tussen professionals van beide organisaties;
  • stimuleren van uitwisseling van visitekaartjes van professionals van GGZ en UWV via de cliënt.
Ronald Broeders, directeur Professionalisering en Innovatie SMZ UWV: ‘Tot voor kort kwam het haast niet voor dat professionals uit het zorgdomein en het domein arbeid en gezondheid met elkaar samenwerkten om het herstel en de participatie van de uitkeringsgerechtigden te dienen. Direct nadat de unieke samenwerking met GGZ Nederland van start ging zijn diverse projecten van start gegaan. De opgedane kennis uit de samenwerking willen we ook gaan delen met het gemeenteveld. Daartoe zullen wij het initiatief nemen om samen met de VNG een ronde te maken langs de arbeidsmarktregio’s.’

Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland: ‘Het is goed om te zien dat het belang van structurele samenwerking ook onder professionals wordt gedeeld. Dat het kan, daar twijfelen we niet aan. Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) zijn al bewezen effectieve methoden ontwikkeld. Dit adviesrapport is een extra stimulans om ook voor de andere doelgroepen structureel samen te werken met als doel om mensen met een psychische aandoening te ondersteunen bij re-integratie of het behoud van werk.’

Over het convenant

UWV en GGZ Nederland hebben in 2012 een convenant afgesloten om de arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden met psychische stoornissen te bevorderen, waardoor zij betaald werk kunnen doen of kunnen blijven verrichten.

Lees het rapport Samenwerkingsverbanden tussen GGZ en UWV (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten