U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

CBS: Werkloosheid opnieuw gedaald

geplaatst op 21 januari 2016

De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog. In december waren 588 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden licht toe met gemiddeld 3 duizend per maand. Dit meldt CBS.

UWV: Meer WW-uitkeringen, maar gemiddeld over het jaar een daling

December 2015 telde 446 duizend WW-uitkeringen, 1,1 procent meer dan december 2014.
Vooral vanuit grootwinkelbedrijven, horeca en onderwijs nam het aantal uitkeringen in december 2015 vergeleken met een jaar geleden toe. Daarnaast is sprake van een administratief effect als gevolg van de Wet werk en zekerheid. Een sterke daling was er voor de bouwbedrijven.

Gemiddeld kwam het aantal WW-uitkeringen in 2015 per maand uit op 430 duizend, dat is 1,8 procent minder dan het gemiddelde in 2014

Werkloosheid in 2015 sterkst gedaald onder 25- tot-45-jarigen

In december 2014 was 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos tegen 6,6 procent in december 2015. Het werkloosheidspercentage daalde het sterkst onder 25- tot 45-jarigen. In december 2014 was 6,0 procent van de beroepsbevolking van 25 tot 45 jaar nog werkloos. Gedurende het jaar is dit percentage afgenomen tot 5,1 procent. Onder 45-plussers daalde de werkloosheid in het afgelopen jaar het minst, van 6,7 naar 6,4 procent.

Jeugdwerkloosheid afgenomen

De jeugdwerkloosheid nam in het eerste kwartaal van 2015 relatief sterk af van 11,8 tot 10,8 procent in maart, het laagste werkloosheidspercentage in de afgelopen vier jaar. Daarna nam de werkloosheid onder jongeren weer wat toe. In de laatste drie maanden daalde het aantal werklozen echter weer met gemiddeld 2 duizend per maand. In december kwam de werkloosheid onder jongeren daarmee uit op 11,2 procent

Aantal werkenden licht toegenomen 

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In december had 65,4 procent van hen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Het aantal werkenden nam in de eerste helft van 2015 toe met ruim 40 duizend personen. Daarna bleef het aantal werkenden vrijwel gelijk om in de laatste drie maanden nog eens met 10 duizend toe te nemen. 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten