U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Bemiddelingssector groeit, maar niet het aantal uitzendkrachten

geplaatst op 22 oktober 2015

De werkgelegenheid in de bemiddelingssector zal de komende jaren substantieel groeien. Die verwachting spreekt UWV uit in een vandaag gepubliceerde sectorbeschrijving. UWV gaat voor de periode 2014-2020 uit van een groei van 120 duizend banen tot 720 duizend banen. UWV ziet de groei niet in het aantal uitzendkrachten, maar veeleer in andere flexdiensten die door de uitzendbranche worden aangeboden, zoals payrolling, detachering en zzp-dienstverlening. Bedroeg het aantal payroll-werknemers in 2007 nog 90 duizend, inmiddels is dit aantal toegenomen tot 150 duizend. Ook neemt het aantal Zzp’ers dat door uitzendbureaus wordt bemiddeld gestaag toe.

De uitzendbranche en uitzendkrachten maken het grootste deel uit van de door UWV onderzochte sector. Het rapport beschrijft ook de ontwikkelingen bij de detacheringsbureaus, arbeidsbemiddelingsbureaus en loopbaanadviseurs. De sectorbeschrijving maakt duidelijk dat vervanging van zieke werknemers door uitzendkrachten belangrijker is geworden. Werd in 2009 nog 1 op de 8 uitzendkrachten vanwege ziekte ingeleend, in 2013 was dat gestegen naar 1 op de 5. Tegelijkertijd is het aantal bedrijven dat structureel gebruik maakt van uitzendkrachten op vaste werkplekken de afgelopen jaren fors afgenomen. Deze daling van deze structurele inzet is de afgelopen jaren het grootst bij bouwondernemingen.

Uitzendkrachten stromen moeilijker door

Het UWV-rapport schetst dat de kans om via een uitzendbaan aan een vaste of tijdelijke werkplek te komen van 2009 tot 2014 aanzienlijk is verslechterd. Stroomde in 2009 nog 28 procent van de werkloos werkzoekenden via een uitzendbaan door naar vast werk, in 2014 is dat nog 22 procent. In de afgelopen vijf jaar is daarmee de kans toegenomen dat uitzendkrachten in een uitzendbaan ‘blijven hangen’. Dat heeft te maken met de slechte conjunctuur, maar UWV signaleert ook een structurele daling over een langere periode. Dat baart zorgen omdat uitzendwerk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vaak een opstap vormt naar een andere baan. De sector onderneemt veel initiatieven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen.

Dat lijkt ook te lukken. Zo is het aantal WW’ers dat via een uitzendbaan aan de slag is gekomen via een uitzendbaan gegroeid van 72 duizend in 2012 tot ruim 90 duizend in 2014. En helpen uitzendbureaus meer dan andere ondernemingen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan de slag. Van belang is, zo concludeert UWV, dat deze maatschappelijke rol van uitzendarbeid een opstap blijft naar structureel werk.

Over de UWV Sectoranalyses

UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, VNG en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim twintig sectoren. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. De sectorbeschrijvingen kunnen worden gebruikt voor de totstandkoming van sectorplannen en dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten