U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Meer dan 10.000 nieuwe leerbedrijven ondanks crisis

geplaatst op 04 maart 2014

De laatste vier maanden van 2013 zijn er ondanks de crisis ruim tienduizend nieuwe leerbedrijven bijgekomen. In dezelfde periode groeide het aantal vacatures voor mbo’ers met vijf procent en bleef het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekende jongeren stabiel. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die de SBB en UWV vandaag hebben uitgebracht. De toename van het aantal leerbedrijven en vacatures duidt op meer mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt.

Ondanks de economische tegenwind zijn er in de laatste vier maanden van vorig jaar 10.631 nieuwe leerbedrijven geworven*. Het Stage- en leerbanenoffensief van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de kenniscentra heeft tot dit resultaat geleid. Het offensief wordt uitgevoerd in samenwerking met de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk. Zij zet zich samen met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in voor voldoende leerbanen voor jongeren. ‘Een vak leren in een leerbedrijf biedt jongeren de beste kans op werk en voor bedrijven is het een investering in goedgeschoold personeel. De jongeren van nu zijn de vakmensen van morgen’, aldus Sterk.

Grote regionale verschillen bij ontwikkeling leerbanen

Het aantal vacatures voor mbo’ers nam op landelijk niveau de afgelopen vier maanden toe met vijf procent in vergelijking met de periode daarvoor. Er zijn grote regionale verschillen. Zo groeide het aantal vacatures in de regio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Midden-Brabant met 20% of meer. In Zuid-Kennemerland, Rivierenland en Zeeland was juist sprake van een teruggang met respectievelijk 17%, 19% en 24%.

In het schooljaar 2013-2014 daalde het totaal aantal leerbanen met 12%: van 143.000 vorig jaar naar 125.000 dit schooljaar. In Midden-Gelderland, Zuid-Limburg en Zeeland nam het aantal leerbanen met 18% meer dan gemiddeld af. In Groot-Amsterdam, Twente en West-Brabant bleef de daling beperkt tot 5% en in Groningen was het aantal leerbanen voor bbl-studenten constant. Wel nam het aantal bbl-studenten dat een leerbaanovereenkomst sloot licht toe in vergelijking met januari 2013. Zo hoeven minder studenten de overstap naar de BOL te maken.

Minder sterke toename ingeschreven werkzoekende jongeren

UWV telde eind december 2013 ruim 86 duizend werkzoekenden tot 27 jaar**, vijftienduizend meer dan eind 2012. In de laatste vier maanden van vorig jaar nam het aantal bij UWV ingeschreven jongeren niet verder toe. Van de jonge werkzoekenden heeft 41 procent een mbo-opleiding afgerond en is elf procent hbo- of wo-opgeleid. De overige 48 procent  heeft een lage of voortgezette opleiding. UWV registreerde het afgelopen jaar vooral een toename van het aantal jonge vrouwen zonder baan. Het gaat voor een belangrijk deel om vrouwen met zorg- en horecagerelateerde beroepen.


*Waarvan 82% sectorale erkenningen.


**Het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren bestaat uit WW-ers, WWB-ers en niet-uitkeringsgerechtigden jonger dan 27 jaar, voor zover ingeschreven bij UWV. Dit aantal wordt beïnvloed door registratieprocessen van UWV en gemeenten. Zo kan het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren toenemen door verscherpte controles op de registratieplicht van werkzoekenden met een bijstandsuitkering. De cijfers van UWV mogen niet worden verward met de werkloosheidscijfers zoals deze door het CBS worden gepresenteerd.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten