U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Daling aantal WW-uitkeringen aan jongeren zet door

geplaatst op 31 oktober 2014

In de periode mei tot en met augustus is het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar met ruim 4.000 gedaald tot 27.000. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV vandaag hebben uitgebracht. Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal vacatures voor mbo’ers de afgelopen vier maanden 14% groter was dan in dezelfde periode vorig jaar. Tevens blijkt driekwart van de mbo’ers voor hun beroepspraktijkvorming een leerplaats te hebben in de eigen woonregio.

Het aantal lopende WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar neemt sinds eind januari van dit jaar af. In de maanden daarna zette de daling stevig door om in de zomermaanden iets af te vlakken. Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren daalde in bijna alle regio’s. In de regio’s Noord-Holland Noord, Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, Gorinchem en Drenthe nam het aantal uitkeringen met meer dan 20 procent af de afgelopen vier maanden.

Minder nieuwe uitkeringen

Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren daalde. In de periode mei tot en met augustus verstrekte UWV 33 duizend nieuwe uitkeringen aan jongeren, bijna 2.500 minder dan dezelfde periode vorig jaar. De afname was het sterkst vanuit de bouwnijverheid en de groothandel. Opvallend is dat ook vanuit de zorg- en welzijnssector het aantal uitkeringen terugliep. In deze sector, die verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitkeringen, was eerder juist sprake van een stijging. In de horeca en de sector vervoer & opslag was de afgelopen periode wel sprake van een toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen. In deze sectoren is wel herstel van de arbeidsmarkt zichtbaar, maar vertaalt dit zich nog niet in een afname van het aantal nieuwe uitkeringen aan jongeren. 

Aantal vacatures toegenomen

Uit cijfers van SBB blijkt dat het aantal vacatures voor mbo’ers in de periode mei tot en met augustus 14% groter was dan in dezelfde periode een jaar geleden. In de handel, techniek, horeca en administratie groeide het aantal vacatures het sterkst. De regio's Friesland, Groot-Amsterdam, Midden-Brabant, Noord-Holland-Noord en Zuid-Limburg kenden de grootste toename van het aantal voor mbo’ers geschikte vacatures. 

Stagiairs lopen vooral stage in de eigen regio

Ongeveer driekwart van de stagiairs heeft een stageplaats in de eigen woonregio. De verschillen per sector zijn wel groot. In de handel, welzijn en zorg heeft meer dan 80% een stage binnen de eigen regio, bij media en veiligheid is dat ongeveer de helft.  

Meer informatie

Basiscijfers Jeugd oktober 2014

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten