U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Werkloosheid toegenomen

geplaatst op 23 januari 2014

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2013 met 15.000 toe en kwam uit op 668 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in december 2013 uitkwam op 438.000, 19.000 meer dan in november en 98.000 meer dan in december 2012.

Meer werklozen in 2013

In totaal zijn er in 2013 bijna 100.000 werklozen bijgekomen. De stijging is vooral toe te schrijven aan personen van 25 jaar en ouder. Onder jongeren groeide de werkloosheid met 9.000.

Vooral in de eerste zeven maanden van 2013 liep de werkloosheid snel op. Ondanks de stijging in december met 15.000 werklozen was er in de laatste drie maanden sprake van een dalende trend: gemiddeld nam de werkloosheid met 6.000 per maand af. Dit kwam doordat meer mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

In december kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking. In november was dat nog 6,9 procent.

Toename WW in 2013 het grootst onder 55-plussers

Vergeleken met december 2012 steeg het aantal WW-uitkeringen met 28,7 procent tot 438.000. In de afgelopen twaalf maanden steeg het aantal WW-uitkeringen het hardst vanuit de sectoren zorg en welzijn, vervoer en opslag en landbouw en visserij. Het aantal WW-uitkeringen aan vrouwen nam in 2013 sterker toe dan het aantal uitkeringen aan mannen. Naar leeftijd was de toename met 30,8 procent het sterkst onder 55-plussers.
Er werden in 2013 in totaal 613.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 516 duizend uitkeringen beëindigd, waarvan 245.000 vanwege werkhervatting en 187.000 vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Vergeleken met november nam in december 2013 het aantal WW-uitkeringen toe met 4,5 procent. Dat is minder dan in december 2012 toen het aantal WW-uitkeringen met 5,5 procent toenam.Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten