U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Werkloosheid in mei verder opgelopen

geplaatst op 20 juni 2013

De toename van de werkloosheid is iets afgevlakt. Er waren meer werklozen van 25 jaar en ouder. Er is sprake van een lichte daling van het aantal WW-uitkeringen.


De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in mei 2013 toe met negenduizend en kwam uit op 659.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in mei met tweeduizend afnam tot 378.000.

Werkloosheid minder sterk gestegen

De werkloosheid is in mei gestegen tot 8,3 procent. Er waren negenduizend werklozen meer dan in april. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 15.000 werklozen per maand bij. De sterke toename van de werkloosheid eind 2012 en begin 2013 is hiermee wat afgevlakt.

Jeugdwerkloosheid laatste maanden nauwelijks gestegen

Over de afgelopen drie maanden gezien nam de werkloosheid onder jongeren vrijwel niet meer toe. In deze periode groeide vooral de werkloosheid onder 25- tot 65-jarigen. Het aantal werklozen van 25 tot 45 jaar steeg gemiddeld met zevenduizend per maand, het aantal werkloze 45-plussers maandelijks met achtduizend.
In mei kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,6 procent van de beroepsbevolking; in april was dat 6,5 procent.

Minder WW-uitkeringen aan jongeren

Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in mei met 0,5 procent tot 378.000. Het aantal aan jongeren tot 25 jaar verstrekte uitkeringen nam in mei met 7 procent af. Aan 55-plussers werden net zoals in april juist meer uitkeringen verstrekt. Net als in voorgaande maanden deed de daling zich vooral voor bij seizoensgevoelige sectoren als landbouw en bouwnijverheid.
In mei werden 44.000 nieuwe uitkeringen verstrekt en er werden 46.000 uitkeringen beëindigd, waarvan bijna de helft vanwege werkhervatting.

Meer informatie

Persbericht Werkloosheid CBS en UWV mei 2013  (pdf, 141 kB)

UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 2013  (pdf, 335 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten