U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Werkloosheid in augustus gedaald

geplaatst op 19 september 2013

In augustus minder werkloze jongeren. Stijgende trend werkloosheid minder sterk. Bijna 400 duizend WW‐uitkeringen.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2013 af en kwam uit op 683.000 personen. Dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW‐uitkeringen in augustus met vijfduizend is toegenomen tot 399.000.

Stijgende trend minder sterk

De werkloosheid is in augustus met elfduizend personen gedaald. Deze daling kwam nagenoeg volledig voor rekening van jongeren. De afname van de werkloosheid in augustus volgde op een vrijwel voortdurende toename in de afgelopen twee jaar. De trend van de werkloosheid bleef stijgend maar minder sterk dan eerder dit jaar. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld achtduizend werklozen per maand bij.

In augustus kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO‐definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking; in juli was dat eveneens 7,0 procent.

Meer WW‐uitkeringen aan vrouwen en ouderen

Augustus telde 399.000 lopende WW‐uitkeringen, 1 procent meer dan in juli en 31 procent meer dan een jaar geleden. Het aantal WW‐uitkeringen aan vrouwen nam vergeleken met een maand geleden toe met ruim 2 procent. Aan 55‐plussers werden bijna 2 procent meer uitkeringen verstrekt dan in juli.

Zoals gebruikelijk in de zomermaanden (einde schooljaar) nam, net als vorige maand, het aantal WW-uitkeringen vanuit de onderwijssector sterk toe. Het aantal uitkeringen vanuit de bouwnijverheid daalde, terwijl in augustus vorig jaar nog sprake was van een toename.

In augustus werden 54.000 nieuwe uitkeringen verstrekt en 50.000 uitkeringen beëindigd, waarvan de meeste vanwege werkhervatting.

Meer informatie:

Persbericht werkloosheid CBS en UWV, augustus 2013 (pdf, 266 kB)

UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt, augustus 2013 (pdf, 506 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten