U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Werkloosheid gestegen naar ruim 8 procent

geplaatst op 18 april 2013

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30.000 en kwam uit op 643.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in maart met 3.000 toenam tot 380.000.


Werkloosheid opnieuw flink gestegen

De werkloosheid is in maart verder opgelopen en kwam uit op 8,1 procent. Drie maanden geleden was nog 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. In het eerste kwartaal van 2013 kwamen er gemiddeld 24.000 werklozen per maand bij.


De stijging in de afgelopen drie maanden was het sterkst bij 25- tot 45-jarigen. In die leeftijdsgroep kwamen er per maand gemiddeld elfduizend werklozen bij. De werkloosheid onder 45-plussers nam per maand met 8.000 toe, bij jongeren tot 25 jaar met 4.000.
In maart kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 6,4 procent van de beroepsbevolking; in februari was dat 6,2 procent.

Daling aantal WW-uitkeringen in seizoengevoelige sectoren

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in maart 2013 met 0,8 procent. Onder 45-plussers was de toename bovengemiddeld terwijl onder jongeren tot 25 jaar het aantal uitkeringen licht daalde.


Vooral in de sectoren handel en gezondheidszorg en welzijn was sprake van een stijging van het aantal lopende WW-uitkeringen. In seizoengevoelige sectoren, zoals landbouw, bouw en horeca nam het aantal uitkeringen echter af.


In maart werden er 48.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45.000 beëindigd. Er werden 22.000 uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 20 procent meer dan in februari. Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur is zowel tot opzichte van een maand geleden als tot opzichte van een jaar geleden toegenomen.


Meer informatie:

Persbericht werkloosheid CBS en UWV maart 2013 (pdf, 281 kB)

UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt maart 2013 (pdf, 485 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten