U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Werkgelegenheid groothandel groeit ondanks recessie

geplaatst op 18 oktober 2013

Het aantal banen in de groothandel blijft de komende jaren stijgen, ondanks de matige groeiverwachting voor de economie. Op basis van de huidige inzichten verwacht UWV dat de groothandel in 2018 werk zal bieden aan 500.000 werknemers, ruim 20.000 meer dan nu. Ook het aantal zelfstandigen in de sector neemt toe. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde sectoranalyse groothandel die UWV samen met Kenniscentrum Handel heeft opgesteld. UWV verwacht dat het aantal vacatures de komende jaren door de toename van de werkgelegenheid weer licht zal stijgen, van 43.000 nu tot gemiddeld 54.000 per jaar in de periode 2015-2018. Dit aantal ligt wel ver onder het topniveau van 2007, toen de sector 84.000 vacatures telde.

De sector groothandel neemt bijna 40 procent van de totale Nederlandse in– en uitvoer van goederen voor zijn rekening. De omzet bedraagt circa € 420 miljard. Het aandeel vrouwen in de sector, nu ruim 30 procent, neemt de laatste jaren toe. Er werken maar weinig werknemers in flexbanen in de groothandel (3-6%). In vergelijking met andere sectoren is het gemiddelde opleidingsniveau betrekkelijk hoog: zo’n kleine 50 procent van de werknemers heeft een diploma hbo of hoger. Bijna een derde van de werknemers doet werk waarvoor geen of weinig opleiding vereist is, zoals laden, lossen en magazijnwerk. Het middensegment wordt kleiner.

Aantal mbo-studenten toegenomen, arbeidsmarktperspectief goed

Ruim 11.000 mbo-studenten volgden in 2012-2013 een groothandelsopleiding, 32 procent meer dan het jaar ervoor. De stijging kwam vooral voort uit de toename van het aantal studenten ‘assistent logistiek medewerker’ en ‘logistiek medewerker’. Voor een gediplomeerde is het perspectief op werk over het algemeen goed. Ook zijn er meer dan voldoende stageplaatsen beschikbaar. Gelet op de ontwikkeling van de vraag voorzien UWV en Kenniscentrum Handel daarnaast ook kansen voor lager opgeleiden in de sector en voor zij-instromers, werknemers die vanuit andere sectoren aan het werk gaan in de groothandel. 

De sector zelf ziet ondanks de crisis een schaarste voor een aantal functies, zoals voor commercieel-technische medewerkers, technisch/productmanagement en teamleiders/eerstelijn-managers. Deze schaarste zal vanwege de vergrijzing de komende jaren verder toenemen. Weinig schaarste wordt ervaren op het gebied van staffuncties voor hbo/wo-niveau. 

Veranderingen in de groothandel

De groothandel heeft te maken met veranderingen in de bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn concentratie en centralisatie van processen, minder fysieke vestigingen, langere bedrijfstijden, van onechannel naar multichannel en meer focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze veranderingen beïnvloeden de functies en de functiegebouwen in de sector.

De werkgelegenheid blijft op peil, maar de kernbezetting wordt beperkter en meer taken en activiteiten worden ge-outsourcet naar specialistische bedrijven buiten de groothandel. Ook functies veranderen: er is meer behoefte aan technisch, commercieel en ICT-personeel dat in de huid van klanten kan kruipen en dit verenigt in één functie. Ook verdwijnt er werkgelegenheid in sommige functies, zoals orderpicker en vorkheftruckchauffeur. Er is daarnaast meer behoefte aan kennis van vreemde talen. Focus op op- en bijscholing kan soelaas bieden om de veranderingen pro-actief tegemoet te treden.

Over de UWV Sectoranalyses

UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim twintig sectoren. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om lang openstaande vacatures en onnodige werkloosheid te voorkomen en zo bij te dragen aan een sterkere economie. De sectorbeschrijvingen kunnen worden gebruikt voor de totstandkoming van sectorplannen en dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten. Daarnaast bieden de sectorbeschrijvingen inzicht in de arbeidsmarktkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV heeft het opstellen van sectoranalyses in 2012 overgenomen van de in dat jaar opgeheven Raad voor Werk en Inkomen.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten