U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

UWV: bouw moet zich voorbereiden op aantrekken werkgelegenheid

geplaatst op 12 april 2013

Vanwege de vergrijzing in de bouw en de lage instroom uit bouwopleidingen zal na de crisis snel veel vraag ontstaan naar geschoold personeel. Dat blijkt uit de vandaag door UWV gepubliceerde sectoranalyse voor de bouw. De bouw staat volgens UWV voor een dubbele uitdaging. Enerzijds moeten bouwbedrijven de huidige malaise zien te overleven met behoud van voldoende vakbekwaam personeel. Anderzijds dient de sector te zorgen voor een grotere aanwas van werknemers. In 2014 wordt naar verwachting het dieptepunt op de bouwarbeidsmarkt bereikt.

De samenstelling van de beroepsbevolking in de bouw is aan het kantelen. Het aantal jongeren neemt substantieel af, terwijl het aandeel ouderen toeneemt. Dit zorgt binnen enkele jaren voor een omvangrijke vervangingsvraag. De vraag naar personeel zal worden versterkt door een aantrekkende economie. UWV verwacht dat het aantal vacatures dat ontstaat in de bouw stijgt van circa 18.000 dit jaar naar gemiddeld 28.500 in de periode 2014-2017.  

Om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat er een einde komt aan de al jaren dalende instroom van jongeren in bouwopleidingen, met name in het mbo. Veel leerlingen komen bij aanvang van de opleiding in dienst van het bouwbedrijf. De instroom van jongeren is daardoor erg gevoelig voor economische schommelingen. In de huidige recessie daalt het aantal bbl-leerlingen met een dienstverband dan ook sterk als gevolg van een tekort aan leerwerkplekken.  

Ook nu kansrijke beroepen

De sectoranalyse van UWV laat zien dat het aantal werknemers in de uitvoerende bouw dat een WW-uitkering ontvangt sinds het begin van de crisis meer dan verviervoudigd is. Het aantal openstaande bouwvacatures is eind 2012 liefst 84 procent lager dan eind 2007. Toch zijn er ook in de huidige crisis bouwberoepen die goede perspectieven bieden. Zo is er veel vraag naar personeel in de elektrotechniek en installatietechniek, met name gas, water en warmte. Ook in de natte bouw zijn behoorlijke perspectieven.

De werkgelegenheid in de bouw is blijvend veranderd, zo stellen de onderzoekers. Er komt enerzijds een groeiende behoefte aan hoger opgeleide vakspecialisten, bijvoorbeeld in de restauratie en de ombouw van kantoren naar (studenten-)flats. De huidige crisis kan volgens het UWV goed worden benut om bouwplaatspersoneel te scholen voor deze toekomstige uitdagingen. Anderzijds zal er steeds meer prefab gebouwd worden, hetgeen perspectieven biedt voor bouwspecialisten op lager niveau: dat biedt na 2014 kansen voor lager opgeleiden. Het is noodzakelijk daar nu vast met scholingsactiviteiten op in te spelen, aldus het UWV.

Over de UWV Sectoranalyses

UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim twintig sectoren. UWV heeft deze taak overgenomen van de in 2012 opgeheven Raad voor Werk en Inkomen (RWI). De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om lang openstaande vacatures en onnodige werkloosheid te voorkomen en zo bij te dragen aan een sterkere economie. Ze dragen tevens bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten en UWV voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees hier de sectorbeschrijving Bouwnijverheid.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten