U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Ondanks crisis behoefte aan geschikt personeel in de horeca

geplaatst op 14 mei 2013

De horeca, catering en de verblijfsrecreatie hebben flink last van de crisis, blijkt uit de vandaag uitgekomen sectorbeschrijving van UWV. Het aantal vacatures in de sector is sinds het begin van de crisis sterk gedaald, het aantal WW-uitkeringen is verdubbeld en het aantal faillissementen nam sterk toe.


De sector verwacht dit jaar geen herstel. Voor de jaren erna is het beeld evenmin rooskleurig. Uitgaven in de horeca zijn een luxeartikel, waarop relatief snel wordt bezuinigd als de koopkracht minder wordt. Toch biedt de horeca voor laagopgeleide werkzoekenden en schoolverlaters goede mogelijkheden om aan de slag te komen. Er worden namelijk wel regelmatig mensen gevraagd.

Toename WW-uitkeringen, sterke daling vacatures

Het aantal WW-uitkeringen is meer dan verdubbeld sinds het uitbreken van de crisis. In maart 2013 waren er meer dan 13.500 lopende WW-uikeringen voor mensen in de horeca, catering en verblijfsrecreatie. Eind 2008 waren dit er ruim 6.000. De daling van het aantal uitkeringen die zich normaal gesproken in de zomer voordoet, bleef afgelopen jaar achterwege. Ook het aantal vacatures in de horeca nam sterk af. Waren er in 2007 nog 74.600 vacatures, in 2012 waren dit er 57.000.

Voor 2013 wordt rekening gehouden met een afname van de zakelijke en consumentenbestedingen in de horeca en een verdere daling van het aantal vacatures. UWV voorziet een licht herstel van de vacaturemarkt in de sector in 2014, dit hangt echter samen met het algemene herstel op de arbeidsmarkt. De drankensector en de restaurants hadden tot nu toe het meest te lijden van de crisis. Inmiddels voelen ook hotels en de bungalowparken de gevolgen steeds meer.

Toch perspectieven voor schoolverlaters en laagopgeleiden

Ondanks de crisis hebben werkgevers in sommige segmenten nog steeds moeite om geschikt personeel te vinden, bijvoorbeeld voor zelfstandig werkend kok in een restaurant of voor opgeleide gastheren of -vrouwen met gevoel voor het vak.

Volgens UWV biedt de sector ook nog steeds kansen voor gediplomeerden van horeca-opleidingen en voor laagopgeleide werkzoekenden. Dit komt onder andere door de vele personeelswisselingen en het seizoenswerk, waardoor er regelmatig baanopeningen zijn.
Er is veel (tijdelijk) werk op de lagere niveaus en er zijn goede mogelijkheden om het vak al werkend te leren. Voor ondernemers is het essentieel dat mensen 'er zin in hebben’: gastvrijheid, praktisch kunnen werken en kwaliteitbesef zijn belangrijke thema’s.

De arbeidsmarktregio’s Zeeland, Midden- en Zuid-Limburg, Drenthe en Groot-Amsterdam bieden relatief gezien de beste perspectieven op een baan in de horeca. De sector heeft daar bijvoorbeeld een relatief groot aandeel in de vacaturemarkt.

Trend naar kleinschalig ondernemerschap

Een belangrijk kenmerk van de horeca is het relatief jonge personeelsbestand: 43 procent is jonger dan 23 jaar. Het verloop in de sector is groot; de jaarlijkse uitstroom bedraagt ongeveer een kwart. In de contractcatering werken juist veel ouderen. In alle segmenten is een ontwikkeling zichtbaar naar informeler en kleinschaliger ondernemerschap: de butlerservice, privé chef-kok, bed & breakfast en het huiskamerrestaurant zijn in opkomst.

Over de UWV Sectoranalyses

UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG, stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en arbeidsmarktdeskundigen uit sectoren analyses van ruim twintig sectoren. De sectorbeschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om lang openstaande vacatures en onnodige werkloosheid te voorkomen en zo bij te dragen aan een sterkere economie.

De sectorbeschrijvingen dragen ook bij aan regionale arbeidsmarktagenda’s van gemeenten en UWV voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UWV heeft het opstellen van sectoranalyses in 2012 overgenomen van de in dat jaar opgeheven Raad voor Werk en Inkomen.


Meer informatie: UWV Sectorbeschrijving Horeca, catering en verblijfsrecreatie 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten