U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Meer werkgevers willen Wajongers een kans geven

geplaatst op 25 november 2013

De belangstelling onder werkgevers om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen stijgt licht. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête onder 2.000 bezoekers van de UWV Werkgeverscongressen, die in oktober en november worden gehouden. 55 procent van de werkgevers geeft aan dat zij arbeidsgehandicapten, zoals mensen met een Wajong-uitkering, een kans zouden bieden vanuit maatschappelijk ondernemen. Vorig jaar was dit 53 procent. Op het Werkgeverscongres in Den Bosch sprak UWV-voorzitter Bruno Bruins van UWV vandaag de hoop uit dat meer werkgevers hun intenties waarmaken.


Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft UWV de bezoekers aan de werkgeverscongressen bevraagd. 'De uitkomsten van de enquête laten zien dat maatschappelijk ondernemen steeds hoger op de agenda staat', aldus Bruins. 'Tegelijkertijd weten we dat nog geen vijf procent van de werkgevers een arbeidsgehandicapte in dienst heeft. Dat moeten er veel meer worden. Uit onze contacten weten we dat veel ondernemers er serieus over denken en wij worden dan ook steeds vaker benaderd voor informatie. UWV wil deze bedrijven helpen om de stap daadwerkelijk te zetten.' 


Gevraagd naar de reden waarom werkgevers nog geen arbeidsgehandicapte in dienst hebben, geeft 44 procent als reden dat zij denken dat begeleiding te veel tijd kost. 29 procent geeft aan dat zij verwachten dat er geen werk is voor deze mensen. Andere redenen zijn administratieve lasten (16 procent) en verwacht ziekteverzuim (11 procent).

Nog geen ruimte voor meer banen

Als het gaat om de ontwikkeling van de arbeidsmarkt zijn werkgevers nog steeds niet positief. Het overgrote deel ziet voorlopig geen ruimte voor een groei van het aantal banen binnen de onderneming. Slechts 20 procent verwacht een toename van de vraag naar personeel in 2014. Vorig jaar dacht nog bijna een derde dat de vraag naar personeel zou toenemen en het jaar daarvoor de helft. 36 procent verwacht een afname van de vraag naar personeel, vorig jaar was dat nog 26 procent.


Op de vraag ‘Wat is volgens u de belangrijkste uitdaging voor uw bedrijf in de komende jaren?’, scoort vergrijzing met 45 procent het hoogst. Dat is meer dan vorig jaar, toen 40 procent zorgen had over het ouder wordende personeelsbestand. Behoud van personeel (26 procent) en opleiden (19 procent) hebben duidelijk minder aandacht. Werving, tenslotte, wordt door slechts 12 procent genoemd. Vorig jaar vond nog 17 procent werving de belangrijkste uitdaging.

Over de werkgeverscongressen

Jaarlijks organiseert UWV op verschillende plaatsen in het land congressen voor werkgevers. Op de bijeenkomsten worden werkgevers en HR-professionals van grote bedrijven voorgelicht over wet- en regelgeving rond zaken als ziekte en ontslag. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan deskundigen van UWV.Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten