U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Juninota UWV: uitkeringslasten WW stijgen fors

geplaatst op 01 juli 2013

De uitkeringslasten voor de WW stijgen dit jaar fors. UWV verwacht dit jaar 1,4 miljard euro meer aan WW-uitkeringen uit te moeten geven dan vorig jaar. Voor 2014 wordt voor de WW-uitkeringslasten een verdere stijging van 900 miljoen euro verwacht. De uitkeringslasten van arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn stabiel. Dit blijkt uit de Juninota 2013 waarin de ontwikkelingen van wetten en fondsen van UWV worden beschreven.

De voornaamste reden van de stijging van de uitkeringslasten van UWV is de economische crisis. Het aantal WW-uitkeringen gaat van 340.000 begin 2013 tot naar verwachting 440.000 eind 2014. Door een combinatie van stijgende lasten en werkgeverspremies die niet lastendekkend zijn, groeit het financiële tekort in de UWV-fondsen ondanks een overschot op de arbeidsongeschiktheids-fondsen naar 5,4 miljard euro eind 2013. Het tekort in het fondsvermogen heeft geen gevolgen voor de betaling van de uitkeringen.

Gedifferentieerde premie lager dan verwacht

Per 1 januari 2014 treedt de premiedifferentiatie van de nieuwe wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking. Werkgevers betalen al een individueel gedifferentieerde premie voor vaste werknemers in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Vanaf 2014 betalen werkgevers ook een individueel gedifferentieerde premie voor flexibele werknemers in de Ziektewet en de WGA.

De gemiddelde gedifferentieerde premie die werkgevers in 2014 gaan betalen, bedraagt: 0,50% voor vaste werknemers in de WGA (een lichte daling ten opzichte van 2013), 0,34% voor flexibele werknemers in de Ziektewet en 0,17% voor flexibele werknemers in de WGA. De premies voor WGA-vast en Ziektewet worden alleen betaald door werkgevers die hiervoor publiek verzekerd zijn bij het UWV en geen eigenrisicodrager zijn. Voor WGA-flex is er nog geen mogelijkheid tot eigenrisicodragen, alle werkgevers betalen voor dit onderdeel de publieke premie.

Uitvoering steeds efficiënter

Uit de Juninota blijkt dat de uitvoering van de sociale zekerheidswetten door UWV steeds efficiënter verloopt. De uitvoeringskosten als percentage van de totale kosten zijn sinds 2007 (ruim 10 procent) sterk gedaald. In 2013 verwacht UWV uit te komen op een percentage van 6,7 procent. Voor 2014 wordt een verdere daling van de uitvoeringskosten verwacht tot 6,3 procent.

Lees meer hierover in de Juninota (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten