U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Daling aantal leerbedrijven voor mbo’ers tot staan gebracht

geplaatst op 24 oktober 2013

De erkenning van 18 duizend nieuwe leerbedrijven dit jaar heeft er voor gezorgd dat het aantal leerbedrijven op peil is gebleven. Ook het aantal openstaande mbo-vacatures bleef stabiel na een lange periode van daling. In de sectoren handel en horeca nam het aantal vacatures zelfs toe. Het aantal bij UWV ingeschreven werkzoekende jongeren liep wel verder op. Dit staat in de nieuwe Basiscijfers Jeugd die SBB en UWV vandaag hebben uitgebracht.

Stage- en leerbanenoffensief werpt vruchten af

Het aantal openstaande mbo-vacatures is de afgelopen vier maanden op peil gebleven. In bijna de helft van de 35 arbeidsmarktregio's steeg het aantal vacatures. In de overige regio’s is sprake van stabilisatie of lichte daling. Met name in de sectoren handel en horeca nam het aantal vacatures toe. Dit signaal is voor stagiairs belangrijk omdat een grote groep via een stageplaats of leerbaan een baan verwerft. Sinds de intensivering van het stage- en leerbanenoffensief door de samenwerking met de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk, is de daling van het aantal leerbedrijven tot stilstand gebracht. Het offensief  van SBB en de kenniscentra heeft ertoe bijgedragen dat tot nu toe dit jaar 18 duizend nieuwe leerbedrijven zijn erkend.

Meer stagespreiding vermindert de druk op de stagemarkt. Uit onderzoek van SBB blijkt dat mbo-studenten in de zomer gemiddeld de helft minder stage lopen dan in de rest van het jaar. Met name in Flevoland, Friesland en Groningen gebruiken studenten de zomerperiode veel minder voor stage. In de arbeidsmarktregio's Gorinchem, Rivierenland, Drechtsteden en Foodvalley zijn studenten juist meer actief in de zomerperiode. Een betere stagespreiding kan de druk op de leerbedrijven verminderen.

Sterke toename ingeschreven werkzoekende jongeren

UWV telde eind augustus 2013 ruim 30 duizend werkzoekende jongeren meer dan een jaar geleden. Ruim 86 duizend jongeren tot 27 jaar staan bij UWV geregistreerd als werkzoekend.* 
Van deze groep heeft 41 procent een mbo-opleiding afgerond. Twaalf procent is hbo- of wo-opgeleid. De overige 47 procent  heeft een lage of algemeen middelbare opleiding. Een lage opleiding is tot en met vmbo of mavo niveau, een algemeen middelbare opleiding is havo of vwo.  
Jongeren staan in vergelijking met vorig jaar gemiddeld langer ingeschreven als werkzoekende: tweederde is langer dan 3 maanden werkzoekend.

Onder hoogopgeleide jongeren neemt het aantal werkzoekenden relatief gezien het sterkst toe. Hun aantal verdubbelde in een jaar tijd tot bijna 11 duizend in augustus 2013. In absolute aantallen is echter de toename onder jongeren met een mbo 3 of 4 opleiding het grootst. Eind augustus waren ruim 20 duizend jongeren met een mbo 3 of 4 opleiding ingeschreven bij UWV, een jaar geleden waren dit er nog bijna 11 duizend. In alle arbeidsmarktregio’s neemt het aantal jonge werkzoekenden toe.

De Basiscijfers Jeugd zijn digitaal te vinden op de websites www.s-bb.nl en werk.nl


* Het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren bestaat uit WW-ers, WWB-ers en niet-uitkeringsgerechtigden jonger dan 27 jaar, voor zover ingeschreven bij UWV. Dit aantal wordt beïnvloed door registratieprocessen van UWV en gemeenten. Zo kan het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren toenemen door verscherpte controles op de registratieplicht van werkzoekenden met een bijstandsuitkering. De cijfers van UWV mogen niet worden verward met de werkloosheidscijfers zoals deze door het CBS worden gepresenteerd.
 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten