U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt voor jonggehandicapten

geplaatst op 20 november 2013

UWV en MEE Nederland gaan nauwer samenwerken om de kans op een passende baan voor jongeren met een arbeidshandicap te vergroten. Het partnership moet onder meer zorgen voor een betere overgang van school naar werk en sluit daarmee goed aan op de beoogde invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. UWV en MEE tekenden vandaag in bijzijn van staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid een convenant om de intensievere samenwerking te bekrachtigen.

Staatssecretaris Klijnsma over het convenant: ‘UWV en MEE kiezen voor wat volgens mij de beste aanpak is. Al tijdens de opleiding komt de overstap naar een baan of een andere vorm van participatie in beeld. Dat is belangrijk, omdat een goede aansluiting van school en werk essentieel is en er voor zorgt dat een jongere zijn vaardigheden kan blijven ontwikkelen’.

Afspraken

UWV en MEE Nederland willen de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt soepeler laten veropen door al tijdens de schoolperiode te inventariseren wat een leerling met een arbeidshandicap nodig heeft om te kunnen werken. Van belang is daarbij een stabiele thuissituatie te bevorderen. De partijen gaan gezamenlijk voorlichting geven aan ouders, leerlingen, werkgevers en collega’s. Leerlingen worden zo beter voorbereid op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt op de nieuwe werknemer.

Samenwerking MEE en UWV

MEE en UWV werken samen in de begeleiding en ondersteuning van jonggehandicapten op weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. De organisaties delen  hun expertise en ervaringen en vergroten zo de kansen op de arbeidsmarkt voor jonggehandicapten. Dat is extra hard nodig in het licht van de nieuwe Participatiewet. De samenwerking draagt zo bij aan de ambities van het kabinet op het gebied van arbeidsparticipatie. MEE heeft expertise over mensen met beperkingen en de ondersteuning die zij nodig hebben op verschillende levensgebieden, zoals werken, wonen, financiën, onderwijs en vrije tijd. UWV heeft expertise over de begeleiding naar werk en het toekennen van voorzieningen voor de arbeidsdeelname.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten