U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Nieuwe campagne moet boetes uitkeringsontvangers voorkomen

geplaatst op 02 oktober 2012

In de eerste week van oktober start de campagne ‘Werken en een uitkering’. Met deze campagne wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met UWV en gemeenten uitkeringsontvangers wijzen op de verplichting om gewerkte uren en inkomsten uit bijvoorbeeld uitzendwerk te melden. Het niet (tijdig) melden ervan is strafbaar. Doordat uitkeringsinstanties hun bestanden koppelen aan gegevens van uitzendbureaus en de Belastingdienst, komt fraude vanzelf aan het licht. De boetes voor fraude gaan vanaf 1 januari fors omhoog.


Niet alle uitkeringsontvangers zijn zich bewust van de regels omtrent het melden van inkomsten en gewerkte uren. Het is belangrijk dat zij ervan op de hoogte zijn dat zij hun inkomsten direct moeten melden bij hun uitkeringsinstantie. Zeker nu de nieuwe Fraudewet per 1 januari volgend jaar in werking treedt. Overtreders van sociale wetten worden dan aanmerkelijk strenger gestraft. De boete voor een eerste overtreding wordt verhoogd naar maximaal 100% van het benadelingsbedrag, bij een tweede overtreding binnen vijf jaar wordt de boete zelfs 150%. Bij recidive is de boete niet alleen hoger, maar wordt de boete ook volledig verrekend met de uitkering zonder rekening te houden met de beslagvrije voet.

Automatische bestandskoppeling

Uitkeringsontvangers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de juiste informatie aan hun uitkeringsinstantie. Door het koppelen van verschillende bestanden met o.a. gegevens van UWV, de Belastingdienst, uitzendbureaus, de Rijksdienst en SVB komt fraude vanzelf aan het licht. De uitkering wordt automatisch vergeleken met de inkomstengegevens van de Belastingdienst (maandelijks) en uitzendbureaus (wekelijks). Afwijkingen zijn reden voor een onderzoek.

Cijfers

In 2010 heeft vier procent van de mensen met een WW-uitkering de regels overtreden. In 98 procent van de gevallen ging het daarbij om het niet (tijdig) melden van inkomsten, vooral verkregen uit werk bij uitzendbureaus. Om te voorkomen dat mensen die een WW-uitkering ontvangen onnodig tegen een boete aanlopen, worden zij met deze campagne gewezen op de regels.

Voorkom problemen. Weet hoe het zit.

De campagne ‘Werken en een uitkering’ bestaat uit een radiocommercial en advertenties in regionale dagbladen. Op websites die zich richten op jongeren of sites waar mensen op zoek zijn naar klussen of tijdelijk werk, zoals marktplaats, worden banners geplaatst.

Deze deelcampagne is onderdeel van de meerjarige campagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit.’. Dit is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie voert deze campagne samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), UWV, Belastingdienst en gemeenten. Met deze campagne wil het ministerie mensen bewust maken van de plichten op het gebied van sociale voorzieningen, arbeidsvoorwaarden en eerlijk en veilig werken.


Meer informatie: www.weethoehetzit.nl 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten