U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Kwart minder mbo-studenten gestart met een stage

geplaatst op 15 juni 2012

Het aantal mbo-studenten dat met een stage of leerbaan startte is ten opzichte van een jaar geleden met 23 procent gedaald. In dezelfde periode bleef het aantal bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden stabiel. Dit blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV WERKbedrijf vandaag hebben uitgebracht.

Aantal gestarte mbo-studenten op een stage of leerbaan teruggelopen

Het aantal mbo-studenten dat met een stage of leerbaan startte, is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 23 procent gedaald, van 160.000 naar 123.000. Alle regio’s kenden een daling. In zes regio’s was de daling 30 procent of meer. Met name de richtingen bouw, schilderen, hout en meubel, mobiliteit en transport en overheidsgerelateerde sectoren merken een teruggang van het aantal beschikbare stageplaatsen.

Stabilisatie aantal werkzoekende jongeren

UWV telde eind april nagenoeg evenveel werkzoekende jongeren als een jaar geleden. Ruim 53.000 jongeren tot 27 jaar staan bij UWV geregistreerd als werkzoekend. Regionaal zijn er aanzienlijke verschillen. In twaalf van de dertig arbeidsmarktregio’s daalde het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren. De afnamepercentages lopen uiteen van -1 procent tot -28 procent. Grootste dalers zijn de regio’s Drechtsteden, Groot- Amsterdam en Holland-Rijnland. De overige achttien arbeidsmarktregio’s kenden een stijging, met percentages variërend van +1 procent tot +36 procent. Grootste stijgers zijn de regio’s Gooi- en Vechtstreek, IJsselvechtstreek en Midden-Holland.

Daling werkgelegenheid

Uit de recent gepubliceerde Arbeidsmarktprognose 2012-2013 van UWV komt naar voren dat de landelijke werkgelegenheid naar verwachting daalt in 2012. Ook in 2013 wordt er een afname van het aantal banen voorzien, zij het iets gematigder. Dit heeft gevolgen voor de kansen op de arbeidsmarkt voor mbo-ers. Zij zullen meer moeite hebben om een leerbaan of stageplek te vinden.

Regionale verschillen in vacatureaanbod

Een aanwijzing dat het aantal stagemogelijkheden verder lijkt af te nemen is de daling van het aantal vacatures op mbo-niveau. Omdat veel jongeren gaan werken in het bedrijf waar ze stage hebben gelopen, is een terugloop in het vacatureaanbod een signaal dat er minder stageplekken beschikbaar komen. In vergelijking met een jaar geleden daalde het aantal vacatures volgens SBB met 5 procent. In de Achterhoek, Gooi- en Vechtstreek, Midden-Gelderland, Midden-Holland, West-Brabant en Zaanstreek-Waterland daalde het aantal vacatures met meer dan 10 procent. Positieve uitzondering vormen de regio’s IJsselvecht, Midden-Brabant, Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, Oost-Utrecht en Rivierenland. In deze regio’s boden werkgevers juist meer vacatures aan op mbo-niveau. In Zuid-Limburg was de toename zelfs 17 procent.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten