U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Juninota 2012 - Daling arbeidsongeschiktheidsregelingen en uitkeringslasten WW stijgen

geplaatst op 02 juli 2012

De uitkeringslasten bij UWV laten een lichte daling zien bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen. De stijging van instroom in de WIA, die in 2010 en 2011 zichtbaar was, vlakt af. Het aantal WAO-uitkeringen daalt in een aanzienlijk tempo door de pensionering van de babyboomgeneratie. Het aantal WW-uitkeringen daarentegen gaat van 270.000 begin 2012 tot naar verwachting 352.000 eind 2013. Dit als gevolg van de ongunstige economische situatie.


Ook zijn de effecten zichtbaar van de bezuinigingen bij UWV, aldus voorzitter van de Raad van Bestuur Bruno Bruins. ‘De uitvoeringskosten als percentage van de totale kosten dalen fors, naar 7,5 procent in 2012.’ In 2007 bedroeg dit percentage nog 10 procent. De verwachting is dat ze in 2013 op 7 procent komen.

Dit valt te lezen in de Juninota 2012 ontwikkeling wetten en fondsen UWV 2012-2013. Daarin schetst UWV de inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de wetten die UWV uitvoert. De prognoses in deze nota voorzien het ministerie van SZW, het Centraal Planbureau (CPB) en het ministerie van Financiën van basismateriaal voor de aankomende rijksbegroting. In de ramingen zijn alle al ingevoerde wetswijzigingen meegenomen. Met een daling van het aantal Wajong-uitkeringen is geen rekening gehouden. Reden is dat de Wet werken naar vermogen controversieel is verklaard.

De uitkeringen die UWV uitbetaalt, worden gefinancierd uit werkgeverspremies en rijksbijdragen. Deels verloopt dit via de zogeheten sectorfondsen. De laatste jaren zijn de inkomsten hierin lager dan de uitgaven en de reserves die er ooit waren zijn opgebruikt. Het ministerie van Financiën beheert de geldstromen en zorgt ervoor dat bij UWV voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om alle uitkeringen te betalen.


Meer informatie is te vinden in de Juninota.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten