U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

UWV helpt kwart meer mensen aan het werk in 2010

geplaatst op 05 april 2011

In 2010 heeft UWV bijna 25% meer mensen aan het werk geholpen dan in het jaar ervoor. In totaal vonden 314.000 werkzoekenden een nieuwe werkgever, onder wie 71.000 jongeren, 76.000 45-plussers en 6.000 arbeidsongeschikten. Het aantal langdurig werklozen dat werk vond is verdubbeld ten opzichte van 2009.

Werkzoekenden en werkgevers beoordelen de dienstverlening van UWV wederom met hogere cijfers dan voorgaande jaren. De uitvoeringskosten zijn € 80 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Dit staat in het UWV Jaarverslag 2010 dat vandaag op de website van UWV is gepubliceerd.

Van de 314.000 mensen die via UWV aan het werk zijn gekomen vonden, bijna honderdduizend mensen binnen drie maanden een baan. Het aantal langdurig werklozen dat weer werk vond, is verdubbeld van 16.000 in 2009 naar 32.000 in 2010. Zesduizend arbeidsongeschikten vonden via een re-integratietraject een werkgever. In totaal vonden 28.000 bijstandsgerechtigden en 13.000 mensen zonder uitkering een baan. Deze klantgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar zijn door de samenwerking op de werkpleinen via UWV aan het werk gekomen.

Verbetering dienstverlening

De investeringen in betere dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers komen tot uiting in de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken en het dalend aantal klachten. Werkzoekenden belonen de dienstverlening met een 7,1. Daarmee komt de waardering van deze groep voor het eerst uit boven de zeven. Werkgevers geven UWV een 6,0 (was 5,9). De integrale dienstverlening op de werkpleinen, de organisatie van de brancheweken en de mobiliteitscentra worden allen boven de zeven gewaardeerd.

Meer Wajongers naar reguliere werkgever

Uit het jaarverslag is op te maken dat ruim 2800 Wajongers zijn geplaatst bij een werkgever. Dat is 700 meer dan vorig jaar. Bijna de helft van het aantal geplaatste Wajongers vond een werkgever voor 12 maanden of langer. Hiermee is het aantal werkende Wajongers met 3,3 % toegenomen. De toename is mede te danken aan het groeiend aantal werkgevers die in hun CAO laten opnemen Wajongers in dienst te willen nemen. In 2010 heeft UWV een CAO-meldpunt ingericht bij het Werkgeversservicepunt Wajong als gevolg van afspraken die met de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten