U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Regionale verschillen bij tekort technici zijn groot

geplaatst op 07 februari 2011

De techniek krijgt op korte termijn te maken met grote tekorten op de arbeidsmarkt. Naast vergrijzing en onvoldoende opgeleide mensen, stellen werkgevers hogere eisen en ontstaat er verdringing. Dit maakt het voor laagopgeleide werkzoekende technici moeilijk om aan de slag te komen, aldus de "Arbeidsmarktschets Techniek" van Colo en UWV WERKbedrijf die begin februari is uitgebracht.

Verschillen tussen regio’s zijn groot

Het onderzoek maakt duidelijk dat er grote regionale verschillen zijn in de vraag naar technici. Knelpunten zijn er nu al in en rond de grote steden Amsterdam en Utrecht, met veel vacatures voor elektrotechnici en bouwkundigen en relatief weinig werkzoekenden. Deze regio’s hebben bovendien weinig nieuwe instroom van mbo-gediplomeerden. Dit geldt ook voor Noord - en Midden Limburg. De vergrijzing is hier oorzaak van de verwachte tekorten. In de regio's Haaglanden en Rijnmond zijn eveneens veel vacatures, echter daar is het aanbod van werkzoekenden juist groot.

André Timmermans, directeur UWV WERKbedrijf: “UWV heeft zeventigduizend werkzoekenden met een technische achtergrond in beeld. Hoewel soms laag opgeleid en - vanwege de crisis - deels langdurig werkzoekend, vormen zij een waardevolle bron voor werkgevers bij het vervullen van hun vacatures. Bedrijven moeten dan wel bereid zijn om meer te investeren in stages en opleidingen.”

Regionale oplossingen

Ondanks de toename van het aantal leerlingen aan de middelbare en hogere technische opleidingen kunnen de groeiende tekorten slechts ten dele worden opgevuld met het aannemen van schoolverlaters. Henk Grotenhuis, directeur van Kenteq, het kenniscentrum voor het technisch vakmanschap en lid van Colo stelt: "Het rapport geeft concrete informatie over vraag en aanbod naar technici in de regio. Met deze kennis kunnen we in samenwerking met partijen in de regio tot doelmatige oplossingen komen."

Arbeidsmarktschets Techniek

De Arbeidsmarktschets Techniek van Colo en UWV WERKbedrijf biedt op regionaal niveau inzicht in de bewegingen, kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt voor technici. De schets is gebaseerd op sectorale, landelijke en regionale arbeidsmarktinformatie uit diverse bronnen. Het rapport en de bijhorende bijlage, met daarin een nadere uitwerking van vraag en aanbod in de regio, zijn te downloaden via www.colo.nl en www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten