U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Kwaliteit dienstverlening UWV op peil, meer resultaat bij ouderen en arbeidsgehandicapten

geplaatst op 31 oktober 2011

Met ruim 1.400 medewerkers minder dan in 2010 haalt UWV nagenoeg al zijn prestatie-indicatoren. De aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vertaalt zich in een hoger aantal ouderen en arbeidsgehandicapten die naar werk zijn begeleid.

Met ruim 1.400 medewerkers minder dan in 2010 haalt UWV nagenoeg al zijn prestatie-indicatoren. De aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vertaalt zich in een hoger aantal ouderen en arbeidsgehandicapten die naar werk zijn begeleid.

Aandacht voor ouderen

In de eerste acht maanden van 2011 hebben mede dankzij de inspanningen van UWV 25.300 45-plussers met een WW-uitkering weer werk gevonden. Dat is 11,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aanwenden van het beschikbare budget voor vooral oudere werkzoekenden en mensen met een lage opleiding leidt tot resultaat. In totaal zijn 199.300 mensen via UWV aan werk gekomen: 6.800 met een arbeidshandicap en 192.500 andere werkzoekenden.

Meer arbeidsgehandicapten aan het werk

In de eerste acht maanden van 2011 beoordeelde UWV 16.100 aanvragen voor de nieuwe Wajong. Bij 63 procent (10.800) is de aanvraag toegekend. Voor bijna 9.500 - meer dan geraamd – werd samen met de Wajonger een participatieplan opgesteld, voor het overgrote deel in de Werkregeling en Studieregeling. In de eerste acht maanden van 2011 vonden bijna 5.000 Wajongers mede dankzij de inspanningen van UWV een baan.

Rechtmatigheid en kwaliteit

UWV heeft met het ministerie een aantal criteria afgesproken, de zogeheten prestatie-indicatoren. Daar voldoet het ruimschoots aan. De rechtmatigheid (het aantal op tijd en terecht uitgekeerde uitkeringen) is ten opzichte van 2010 verder gestegen van 98,6 procent naar 99 procent. De klanttevredenheid daalde licht, van 7,1 naar 7,0. Alleen al het aantal telefonische contacten in de periode beliep de 6 miljoen. Het aantal ontvangen klachten daalde naar 6.249 (van 10.562 in de eerste acht maanden van 2010).

Personeelsreductie

UWV moet het met steeds minder mensen doen. Per 1 september 2011 was het aantal medewerkers 19.855 (16.930 fte). Dat is 1.449 mensen (1.298 fte) minder dan op 31 december 2010. Vergeleken met 1 januari 2003 is de personeelsreductie nog een stuk groter: toen werkten er nog 27.871 mensen (23.743 fte). De komende jaren verdwijnen naar schatting nog eens circa 5.000 banen.

Vooruitblik

De financiële taakstelling waar UWV voor staat is enorm. Tot 2015 zal het uitvoeringsbudget met bijna 500 miljoen Euro afnemen. Het is onvermijdelijk dat deze reorganisatie een grote impact zal hebben op het door de klant ervaren niveau van dienstverlening. Inzet daarbij is alles op alles te zetten om de mensen die een beroep doen op UWV binnen de gegeven mogelijkheden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten