U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Bezuinigingen bij UWV: ingrijpende herziening dienstverlening aan klanten

geplaatst op 14 maart 2011

De kabinetsbezuinigingen op het budget van UWV betekenen dat scherpe keuzes moeten worden gemaakt en de dienstverlening van UWV ingrijpend wordt herzien. Het aantal vestigingen van UWV Werkbedrijf wordt teruggebracht van 100 naar 30 regiovestigingen. WW-ers krijgen voortaan grotendeels te maken met digitale dienstverlening in plaats van face-to-face contact. Tussen 2012 en 2015 vervallen tussen de vijf- en zesduizend arbeidsplaatsen bij UWV. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het budget van UWV wordt in totaal verminderd met 500 miljoen euro voor de periode 2012-2015 als gevolg van de taakstelling van het kabinet. Hiervan heeft circa 450 miljoen betrekking op het uitvoeringsbudget. Het bedrag van 500 miljoen euro is als volgt opgebouwd:

Een bezuiniging van 100 miljoen euro op het re-integratiebudget voor WW-ers. Dit betekent dat dit budget geheel verdwijnt. 

Een bezuiniging van 100 miljoen euro op bemiddeling van werkzoekenden. 

De algemene taakstelling bij UWV uit deze en de vorige kabinetsperiode telt op tot 299 miljoen euro voor de periode 2012-2015. UWV vult dit bedrag onder andere in door besparingen op ICT, huisvesting en staf en een heroverweging van taken. Verder wordt  wet- en regelgeving vereenvoudigd. Van de 299 miljoen wordt 127 miljoen op een later tijdstip ingevuld, nog voor de zomer van 2011.

Verder zal het budget van UWV nog verminderen vanwege een verwachte daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. UWV gaat ervan uit dat het hierbij gaat om ongeveer 100 miljoen. In totaal daalt het budget van UWV dus met circa 600 miljoen. In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van de nieuwe Wet Werken naar vermogen, waar het kabinet nog aan werkt.

Op basis van de huidige inzichten hoe de besparingen uit het regeerakkoord worden ingevuld, gaat UWV ervan uit dat tussen 2012 en 2015 tussen de vijf- en zesduizend arbeidsplaatsen verdwijnen.  Het grootste verlies aan banen treedt op bij het UWV Werkbedrijf, daar verdwijnen per 1 januari 2012 al zo’n 900 arbeidsplaatsen.

UWV zet maximaal in op het voorkomen van boventalligheid en gedwongen ontslag van medewerkers. Daartoe zullen tijdelijke contracten niet worden verlengd en zullen mobiliteits-bevorderende instrumenten worden ingezet om mensen van werk naar werk te begeleiden. De afgelopen jaren heeft UWV al een forse personeelsreductie doorgevoerd (van 7200 medewerkers in de periode 2003-2009). Door de inzet van mobiliteitsbevorderende maatregelen heeft dit uiteindelijk geleid tot slechts een paar honderd gedwongen ontslagen. De ambitie van UWV is om opnieuw een maximale inspanning te leveren om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor de klanten van UWV hebben de bezuinigingen  ingrijpende gevolgen. Uitkeringsgerechtigden krijgen meer eigen verantwoordelijkheid bij het zoeken naar werk en zullen meer gebruikmaken van dienstverlening van bijvoorbeeld uitzendbureaus. In de eerste drie maanden kunnen WW-ers alleen gebruikmaken van de kostenloze openbare digitale dienstverlening (onder andere vacaturesysteem, elektronische registratie van werkzoekenden, informatie over werk en opleidingen en enkele digitale hulpmiddelen). WW-ers die tussen drie en twaalf  maanden werkloos zijn, kunnen e-coaching krijgen door een werkcoach van UWV. Voor een beperkt deel van de klanten is er nog face-to-face dienstverlening mogelijk.
Werkgevers kunnen op de 30 regiovestigingen terecht voor informatie en advies. Daarnaast krijgen ze ondersteuning in specifieke situaties zoals bij de uitvoering van convenanten, bij crisissituaties en bij massaontslag.  In de loop van 2011 wordt verder uitgewerkt welke vestigingen gaan sluiten en in welk tempo.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten