U maakt gebruik van een oude browser. Update uw browser om optimaal gebruik te maken van uwv.nl.

Arbeidsmarkt stabiel volgens Noord-Hollandse werkgevers

geplaatst op 03 oktober 2011

Werkgevers in Noord-Holland zien de toekomstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt niet minder positief dan een jaar geleden. 36 procent van de werkgevers verwacht geen veranderingen in de vraag naar personeel en 44 procent rekent er op dat ze meer mensen nodig hebben. De overige 20 procent verwacht minder personeel nodig te hebben. Daarmee zijn ze iets positiever dan veel andere delen van Nederland. Dit blijkt uit een enquête van UWV onder middelgrote en grote werkgevers in Noord-Holland. De resultaten worden vandaag gepresenteerd tijdens het UWV werkgeverscongres in de Meervaart in Amsterdam, waar bijna 550 personeelsmanagers zich laten informeren over de regelingen in de sociale zekerheid, zoals ontslag en ziekte.

UWV Werkgeverscongressen

Jaarlijks organiseert UWV een reeks werkgeverscongressen verspreid over het land. De in totaal 2200 bezoekers wordt gevraagd naar hun verwachtingen over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en wat volgens hun de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de komende jaren. Opvangen van de uitstroom van medewerkers als gevolg van de vergrijzing (35 procent) en behoud van goed personeel (33 procent), worden in Noord-Holland genoemd als de belangrijkste aandachtspunten. Werving van personeel heeft net als vorig jaar weinig aandacht, slechts 14 procent ziet het als belangrijkste aandachtspunt.

Arbeidsmarktprognose Noord-Holland

De geringe aandacht voor werving is opvallend. Uit de arbeidsmarktprognose van UWV WERKbedrijf voor 2011-2012 blijkt namelijk dat van de vier grootstedelijke gebieden de verwachte banengroei in de regio Amsterdam het grootst is (1,2 procent). De banengroei in Noord-Kennemerland en West-Friesland, Zuid-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland is kleiner, maar ook in deze regio’s wordt groei verwacht (0,7 - 0,9 procent). De groei in deze drie regio’s is hiermee vergelijkbaar met de landelijke ontwikkelingen.
Sectoren waarin een afname in het aantal banen wordt verwacht zijn de industrie en de bouw. Deze sectoren zijn voornamelijk in de regio’s Zuid-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland sterk vertegenwoordigd. Groeisectoren voor de gehele provincie zijn de zakelijke diensten en de collectieve sector.

Vergrijzing en participatie

De arbeidsparticipatie in Noord-Holland is ruim 72 procent en daarmee boven het landelijk gemiddelde, waarbij de participatie in Noord-Kennemerland en West-Friesland iets lager is dan in de rest van de provincie. De vergrijzing is in de regio Amsterdam beduidend lager dan in de overige Noord-Hollandse regio’s. Gezien de verwachte banengroei is dit een gunstige ontwikkeling voor de Amsterdamse regio.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten